1. Afrondend webinar

Woensdagavond 18 oktober 2023 was er het derde en laatste webinar bij deze online cursus. In het webinar ging ik in op een heel aantal vragen en suggesties die ik in de loop van de cursus van deelnemers had gekregen. Hieronder kun je het webinar terugkijken. Het webinar dient ook als afsluiting van de cursus.

Download de gebruikte presentatie bij dit webinar

2. John Dear over geluk en geweldloosheid

Ik reik in deze laatste les nog een podcast aan – voor wie geen moeite heeft met de Engelse taal – met een inspirerend verhaal van John Dear over de acht gelukkigprijzingen. Klik hier voor meer informatie over John Dear en zijn Beatitudes Center.

3. Zorgen over het klimaat? Begin in je hart

In het Nederlands Dagblad stond op 13 oktober 2023 een column van Maria van Mierlo waarin ze een weg wijst rond klimaatzorgen, een weg die past bij het naar binnen keren: eerst mystiek, dan politiek:

“De zorgen over het klimaat zijn terecht, maar toch is je zorgen maken zonde van je tijd. Stookolie wordt er niet schoner van en je belast jezelf met iets wat te groot is voor jouw kleine menszijn. Het enig zinvolle wat je tegenover de rampspoed kunt stellen is zo broos dat het lachwekkend is voor wie er niet in gelooft en dat is de liefde. Hoor je het geschater al? ‘Wát een dooddoener!’ Of: ‘Wat heeft de liefde nou met stookolie te maken, mwoehaha!’ Ik zeg je, ze heeft er alles mee te maken, om de eenvoudige reden dat alles met alles verbonden is.

God, sterren, mens, dier, natuur – alles in de schepping is verbonden met al het andere. Jij en ik en alle mensen zijn één, uit dezelfde stof geschapen. Dat is geen vrome bijbelpraat, dat is kurkdroge natuurkunde. Dus de mate waarin wij mensen in onze totaliteit schoon of onschoon zijn, wordt bepaald door de mate van schoonheid van elk individu op zich. Dat is wat kerkvader Augustinus bedoelde met ‘wij zijn de tijden’. Wij zijn één. Als wij willen dat het geheel schoner en beter wordt, is het enige wat we kunnen doen, op individueel niveau schoon en goed zijn.

Het antwoord op elke vorm van wereldomvattende rampspoed begint klein. Op onze eigen plek, in ons eigen hart. ‘Maar… dan sta ik met lege handen’, stamel je. Ja. Met lege handen, maar een vol hart. Net als Jezus. Het waren niet zijn principes die Hem redden, het was de liefde. En zo is het ook met ons. Houd stand. Leef goed. Meer kun je niet doen.”

  • Wat spreekt je aan in deze column?

4. Woordenschatten

Koninkrijk en bekering. Dat waren de centrale woorden van deze cursus. Hieronder geef ik nog een keer de twee woordenschatten weer die ik in eerdere lessen heb aangereikt (les 3 en les 9), met de uitnodiging om al die woorden nog eens te proeven en herinneringen op te halen aan gedachten en ideeën die in de cursus aan de orde zijn geweest.

WOORDENSCHAT KONINKRIJK / BASILEIA

Gods nieuwe wereld, de dimensie van God, de heerschappij van God, Gods regering, de hemel, het goddelijk milieu, het leven in al zijn volheid, het nieuwe leven, overvloedige genade, het feest van genade, de Liefde, land van de Liefde, Gods geheime plan, Gods verlossingswerk, de stem van de Roepende, het Licht, het Christusmysterie, de gerechtigheid, Christus in ons, in Christus zijn, waarheid, schoonheid en goedheid, de heilige Geest, Gods aanwezigheid, het opstandingsleven, de zegen van God, de Jezusruimte, eeuwig leven, het Godsmysterie, de verborgen schatten, de sfeer van de hemel, innerlijke vrede, het rijk Gods binnen in ons, innerlijke ruimte en stilte, de dimensie van ruimtelijkheid…

WOORDENSCHAT BEKERING / METANOIA

Bekering, inkeer, radicale ommekeer, verandering van denken, omdenken, ontwaken, verlichting, innerlijke transformatie, veranderingsproces, een nieuw begin maken, van koers veranderen, het roer omgooien, heling, genezing, vergeving, bevrijding, therapie, groeien in Christusgelijkvormigheid, de gezindheid van Christus omarmen, omslag, bewustzijnsverandering, omvorming door grote liefde en groot lijden, transformatie door kruis en opstanding, spirituele groei, vernieuwing van geest, geloofstransitie, persoonlijke ontwikkeling, zielsverandering, loslaten van ego, metamorfose, spirituele reis, innerlijk reis…

5. Schatkamer

In de eerste les schreef ik: “Terwijl deze cursus tot stand aan het komen is, zie ik mezelf eigenlijk bezig om een schatkamer in te richten. Jij als deelnemer bevindt je in een nu nog bijna lege schatkamer. En je gaat merken dat die schatkamer steeds voller wordt met nieuwe inzichten, gedachten, reflecties in allerlei vormen zoals leesteksten, reflectievragen, podcasts, video’s enzovoort. Alle lessen en alle onderdelen van de lessen (maar ook de preken en de onderwijsavonden) vormen steeds weer een nieuwe element dat bijdraagt aan de inrichting van de schatkamer waar je, als de schatkamer eenmaal gevuld is, op alle mogelijke manieren heen en weer kunt gaan.”

Ik hoop dat je het meedoen met de cursus zo hebt ervaren en dat je nu de cursus is afgerond via de button hieronder (‘Naar het overzicht van de cursus’) de weg in die schatkamer ook steeds weer weet terug te vinden!

Nog één keer de stem van Jezus:


P.S. Op zondag 5 november hoop ik nog een zesde preek te houden in de serie ‘De verborgen boodschap van Jezus’. Het zal gaan over de gelijkenis van de zaaier. Ik zal tegen die tijd daar nog een berichtje over sturen aan jou als deelnemer van deze cursus!