1. Verborgen

Deze cursus heeft als titel ‘De verbórgen boodschap van Jezus’. Het is opvallend dat dat woordje ‘verborgen’ vaak voorkomt rond en in de gelijkenissen maar ook elders. De bedoeling van dit (en het volgende) onderdeel van deze les is je daarop te attenderen en te ontdekken wat de betekenis daarvan is voor geloven.

Het woord ‘verborgen’ een diepere betekenis. Het verwijst naar dingen die niet direct zichtbaar of begrijpelijk zijn voor iedereen, maar die onthuld kunnen worden aan wie openstaan voor de boodschap van Jezus en bereid zijn hun hart en geest te openen voor God.

Het concept van ‘het verborgene’ benadrukt dat er een diepere realiteit is die voorbij de oppervlakte ligt. Het gaat om de geestelijke waarheid en openbaring die Jezus brengt. Deze waarheid kan niet eenvoudig met menselijke logica of zintuiglijke waarneming worden begrepen. Het vereist een spirituele waarneming en een bereidheid om verder te kijken dan de buitenkant.

De verborgenheid in het Matteüs-evangelie nodigt je uit om je hart en je geest te openen voor Gods werk en plan in je leven. Het herinnert je eraan dat er vaak meer is dan wat we op het eerste gezicht waarnemen. Het moedigt aan om dieper te graven, te zoeken naar waarheid en betekenis. Het omarmen van ‘het verborgene’ is een manier om je te richten op de geestelijke dimensie van het leven en om Gods aanwezigheid en leiding te zoeken. Het herinnert je eraan dat er een diepere realiteit is die je kan transformeren en je in staat stelt om te groeien in geloof en spiritualiteit.

2. Onze Vader in het verborgene

Tegen de achtergrond van het bovenstaande is het minstens boeiend en verrassend om te zien dat Jezus in de Bergrede een groot aantal keren spreekt over ‘Onze Vader die in het verborgene is’ of ‘ziet’. Lees Matteüs 6:1-18. Hieronder de verzen waarin over ‘het verborgene’ wordt gesproken

  • Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. (1)
  • Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (4)
  • Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (6)
  • Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. (17-18)

Een boeiende gedachte hieraan gekoppeld: als ‘Vader in de hemel’ en ‘Vader in het verborgene’ om zo te zeggen uitwisselbaar zijn, is ‘het verborgene’ dan niet een andere manier van spreken voor de hemel: de voor ons natuurlijke oog onzichtbare dimensie van God, een dimensie die wel degelijk heel dichtbij ons is?

  • Zouden we onze gebeden ook kunnen beginnen met de aanspraak ‘Onze Vader die in het verborgene is’?
  • Wat betekent het voor jou dat ‘verborgen’ en ‘geheim’ blijkbaar zulke cruciale woorden zijn als het gaat over (geloven in) het koninkrijk van God?

3. Luister een lied

Luister dit mooie lied van Sela over de verborgen schat:

  • Wat raakt je in dit lied?

4. Nog een preek over de verborgen schat

Twee jaar geleden preekte ik ook over De verborgen schat. De insteek was toen wat anders. Hieronder kun je de preek als podcast terugluisteren. De preek zet in met een verwijzing naar een aflevering van De Ongelooflijke Podcast met Zihni Özdil.


Kijk ook op deze pagina.

5. Stilte en rust

Het koninkrijk van God: er is veel ver te zeggen en te ontdekken. Maar ook de stilte is een plek, een ruimte waar je open kunt gaan voor het koninkrijk, voor de aanwezigheid van God om je heen en in je.

Ga gewoon even een kwartiertje ergens zitten (binnen of buiten) en probeer er alleen maar te zijn. Er hoeft even niks. Er is rust.

Misschien kan onderstaande foto je inspireren: