“Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.”

Jezus in Matteüs 13 vers 44

Preek

Op zondag 8 augustus 2021 hield ik een preek over ‘De verborgen schat’. Je kunt de dienst waarin ik die preek hield hier op YouTube terugkijken.

Je kunt de preek ook als podcastaflevering beluisteren:


Op deze pagina vind je vanuit die preek meer inspiratie om de thematiek van schatzoeken en schatvinden een plek te geven in je dagelijkse leven.

Links

In de preek verwees ik naar:

 • De Ongelooflijke Podcast aflevering #57: Een linkse atheïst met een passie voor Jezus, met Zihni Özdil en Stefan Paas
 • De website Wie is Thomas? Wie is Thomas? Dat is de geestelijke leider uit de vijftiende eeuw die het wereldberoemde boek Navolging van Christus schreef. In deel 2 van zijn boek staat een prachtig citaat over het koninkrijk van God.
 • Een citaat van Thomas a Kempis over ‘Het koninkrijk van God is binnen in u’, uit: Navolging van Christus II,1,1:

‘Het rijk van God is in uw binnenste’ (Luc. 17:21) [Regnum Dei intra vos est], zegt de Heer. Keer u met heel uw hart tot de Heer (vgl. Joël 2:12) en laat deze armzalige wereld; dan zal uw ziel rust vinden. Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen: dan zult u het rijk van God in u zien komen. Want dat rijk van God is vrede en vreugde in de Heilige Geest (vgl. Rom. 14:17), en het wordt niet gegeven aan de onvromen. Christus zal tot u komen en zijn vertroosting schenken, wanneer u Hem in uw binnenste een waardige woning hebt bereid. Al zijn schoonheid en heerlijkheid is van binnen (vgl. Ps. 45:14), en daar vindt hij zijn welbehagen. Veelvuldig bezoekt Hij de innerlijke mens, en zoet zijn dan de gesprekken met Hem, aangenaam zijn vertroosting, overvloedig zijn vrede, bovenmate wonderlijk zijn gemeenzaamheid.

Oefening

 1. Reserveer wat tijd om stil te worden en te reflecteren. Bijvoorbeeld een kwartier. Langer mag natuurlijk ook. 😀
 2. Lees de korte gelijkenis enkele keren met al je aandacht door. Welk ene woord raakt je in het bijzonder? Hoe komt dat, denk je?
 3. Als je op dit moment een antwoord moet geven op de vraag ‘Wat is voor jou op dit moment die verborgen schat?, wat antwoord je dan?
 4. Loop de zes werkwoorden bij langs (zoeken, vinden, verbergen, verheugen, verkopen, kopen) om te ontdekken wat ze betekenen op dit moment voor jou rond de verborgen schat in jouw leven.

Wat is die schat?

In de preek deed ik de volgende suggesties voor wat we onder die schat zouden kunnen verstaan:

 1. De eerste liefde is de schat die verborgen ligt in de akker van jouw leven – (1 Johannes 4:19 – Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.)
 2. De Heilige Geest is de schat die verborgen ligt in de akker van jouw leven- (Romeinen 14:17 – Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.)
 3. Aanwezigheid is de schat die verborgen ligt in de akker van jouw leven – (Handelingen 17:27-28 – Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.)
 4. Woord van God is de schat die verborgen ligt in de akker van jouw leven – (Jesaja 40:8 – Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.)
 5. Genade is de schat die verborgen ligt in de akker van jouw leven – (2 Korintiërs 12:9 – ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.)
 6. Je identiteit is de schat die verborgen ligt in de akker van jouw leven – (Romeinen 8:15-16 – U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.)
 7. Je ziel is de schat die verborgen ligt in de akker van jouw leven – (Psalm 131:2 – Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.)