1. De stem van Jezus

In de eerste preek bij deze cursus ‘Gods veranderkracht’ benadrukte ik ook het element dat de Persoon van Jezus, of de persoonlijke aanwezigheid van Jezus van cruciaal belang is als we de geheimen van het koninkrijk willen ontdekken. Lees onderstaande passage opnieuw (of voor het eerst) en laat tot je doordringen dat het koninkrijk ervaar wordt en tevoorschijn komt telkens als we ons hart openstellen voor de stem en de aanwezigheid van Jezus.

Jezus is aan het woord. We zijn niet allereerst een geschreven tekst aan het analyseren. We luisteren naar de stem van Jezus. Hij is aanwezig. En nog voordat Jezus iets tegen je zegt, heeft Hij je al gezien, heeft Hij je al lief gekregen, heeft Hij zich al met je verbonden vanuit zijn hart. Zie je de ogen waarmee Hij je aankijkt? Hoor je de stem waarmee Hij je roept? Luister net zo lang tot je ogen open gaan voor wat Jezus bedoelt. Zie Jezus, als je deze woorden beluistert.”

Beluister deze passage nog een keer door middel van onderstaand audiofragment.

2. Schat: kostbaar

De gelijkenis van de schat die verborgen lag in de akker legt veel nadruk op de kostbaarheid van het koninkrijk. Andere bijbelteksten kunnen dan mee gaan klinken. Hieronder vind er er drie:

  • Matteüs 6:19-21: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
  • Kolossenzen 2:2-3: Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods geheim: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
  • 2 Korintiërs 4:6-7: Want de God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
  • Lees deze teksten langzaam en liefdevol.
  • Wat raakt je?
  • Wat is hier kostbaar?

3. Koninkrijk, kracht, heerlijkheid

We sluiten het Onze Vader af met de woorden: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.’ Verderop in de cursus zal het zeker ook nog gaan over de plaats van het kruis in het koninkrijk. Maar nu willen we vooral de de kracht en de heerlijkheid en de macht en de rijkdom en de kostbaarheid ervan ervaren. Onderstaand lied kan je daarbij inspireren:

4. Het koninkrijk van God is verborgen

Bijna tien jaar geleden was er veel aandacht onder theologen voor het koninkrijk van God. Dit mee naar aanleiding van publicaties van Tom Wright. Destijds schreef collega Wim van der Schee, nu predikant in de PKN, een boeiende bijdrage aan het gesprek over het koninkrijk van God. Via onderstaande link kun je het lezen.

Het koninkrijk van God is verborgen. Over Tom Wright, het koninkrijk en New Wine

5. Koninkrijk en bekering

In de komende lessen gaat de focus ook naar het thema van de verandering, bekering, transformatie. Oftewel: het accent lag in de voorbije lessen op Basileia (het koninkrijk) en nog niet zozeer op Metanoia (bekering, inkeer, verandering). In onderstaand audiofragment kun je (nog een keer) luisteren naar de allegorie uit de eerste preek over Basileia, Metanoia en Zetaia.