1. Onderwijsavond – webinar

Vanavond is de eerste onderwijsavond! Deze vragen zullen aan bod komen:

  • Waar gaat Marcus 1:15 over?
  • Welke ideeën leefden er over het koninkrijk?
  • Wat is het koninkrijk van Jezus?
  • Wat wordt bedoeld met ‘verborgen boodschap’?
  • Waarom moet het meer gaan over bekering?
  • Wat is het evangelie?

Kijk hier op woensdag 20 september 2023 vanaf 20 uur mee (of kijk hier later terug):

2. Geloven als Abraham

In de zomer periode hield ik een preek over ‘Geloof in beweging’. De preek was voor mijzelf een soort van ‘voorstudie’ voor de cursus en de preken over ‘De verborgen boodschap van Jezus’:

Je kunt de preek hier lezen: Geloof in beweging. Pleidooi voor een klein geloof.

3. Een stilte-oefening

Beluister onderstaande podcast en doe mee met de oefening (die ook een plek had in les 2). Als je ademt met de woorden ‘Ik Ben Hier Nu In U’, dan ben je bezig om in contact te komen met de realiteit van Gods aanwezigheid, dat is: het koninkrijk van God.

4. Een lied

In dit mooie lied komt de zin voor: ‘Neem mijn hart, verander mij’, passend bij de thematiek van metanoia (verandering, bekering):

5. Een citaat

Onderstaand citaat komt uit een preek van de theoloog Karl Barth en vond ik in het boek van Wim Dekker, ‘Oproep tot omkeer’ (blz. 39-40):

“Wat betekent dus bekering, omkeer, opnieuw beginnen, boete, verdergaan op een andere, betere weg? Eenvoudig dit, dat we ontwaken uit onze misleidende slaap. Je bekeren betekent: je ogen openen zoals je dat als klein kind na je geboorte voor het eerst deed en toen ontdekte dat je in een nieuw licht mocht gaan leven. Je hoefde niets anders te doen dan je ogen opslaan. Je bekeren betekent erachter komen dat je in het huis van de Vader bent, het huis van de liefde, terwijl je steeds dacht dat je nog moest proberen erin te komen. Dat gebeurt wanneer de Heilige Geest spreekt tot ons hart: ‘Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij’ (Jes. 43:1).”

  • Wat spreekt je in dit citaat aan?
  • Wat leer je hier over metanoia?