Je doet mee met de elfweekse cursus ‘Geworteld leven’. In de kern bestaat deze cursus uit elf keer een mail die je ontvangt op vrijdagmorgen (vanaf 3 september 2021). Maar het is natuurlijk mooi als je het bezig zijn met de cursus verspreidt over meerdere dagen. Hieronder vind je wat suggesties om dat te doen.

Beluister deze handreiking als audio:

Verlangen

Daarbij is vooral van belang dat je steeds contact maakt met het verlangen van waaruit je mee doet met de cursus, bijvoorbeeld: “Ik wil heel graag groeien in spiritualiteit (leven in de Geest van Jezus) en wil daarom gedurende de periode van de cursus daar intensiever dan normaal mee bezig zijn.”

Passend bij jou

Ook belangrijk: volg de cursus op de manier die bij jou past. De een heeft veel meer tijd dan de ander. Als je weinig tijd hebt, beperk je dan tot het lezen van de les, de reflectievragen en een oefening. Voel je in elk geval nooit verplicht om alles wat aangereikt wordt ook daadwerkelijk te doen. Voor mij is een belangrijk bijbelwoord in dit verband: ‘Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid’ (2 Korintiërs 3:17). Voel je dus echt vrij om er op jouw manier mee bezig te zijn.

Hoeveel tijd?

Hoeveel tijd kost het om deze cursus te volgen? Dat hangt dus helemaal af van waar je zelf voor kiest. Het lezen van de les kan vast wel in een klein kwartiertje. Maar je kunt de les ook langzaam en meerder malen lezen zodat je er meer dan een uur mee bezig bent. De vraag is misschien vooral: hoeveel tijd wil je of kun je vrij maken om met de cursus bezig te zijn? Dat kan dan gaan van een half uur per week tot een halve dag of meer per week. Het gaat vooral om wat goed is voor of goed past bij je eigen leerproces.

Suggesties

En nu dan de suggesties:

  1. Lees de les als je die binnen krijgt rustig helemaal door om te (over)zien waar het over gaat.
  2. Kies ervoor om de les op nog twee andere momenten in de week (in gedeeltes) opnieuw en langzaam te lezen met de vraag: wat spreekt me op dit moment speicaal aan? Wat roept vragen op? Wat is als nieuw voor me?
  3. Neem bewust de tijd om de reflectievragen voor jezelf te beantwoorden. Plan daarvoor bijvoorbeeld een keer een kwartier of een half uur.
  4. Volg in deze periode ook de dagelijkse bijbelmomenten van Tijd met Jezus. In podcastvorm helpen die je om drie minuten te luisteren naar een Bijbelwoord en de stem van Jezus. Je kunt de overdenkingen ook lezen. Je kun je hier abonneren.
  5. De oefeningen vormen een belangrijk onderdeel van de cursus. Van alleen lezen en nadenken verander je niet. Juist praktische oefeningen helpen om wel een echt veranderingsproces te zien ontstaan. Dus spreek met jezelf (en eventueel samen met iemand anders, of meerdere anderen) af om ruimte te maken voor de oefeningen en andere concretiseringen die je worden aangereikt.
  6. Hierbij aansluitend: zoek een ‘maatje‘ met wie je de cursus volgt en deel met elkaar via bijvoorbeeld whatsapp wat je raakt, interessant vindt of wat vragen oproept. Wat je ook kunt doen: lid worden van de Facebookgroep die gewijd is aan deze cursus!
  7. Bij elke les is ook de mogelijkheid om via een klik op een button naar een Deel-formulier te gaan waar je reacties, antwoorden, vragen, gedachten kwijt kunt. Maak daar vooral gebruik van: als je iets een keer hebt opgeschreven (je mag dat natuurlijk ook voor jezelf op papier doen) ben je er intensiever mee bezig geweest dan wanneer je er alleen over hebt nagedacht. Bovendien kan schrijven helpen om de dingen helderder te krijgen. Op wat er geschreven wordt op de deel-formulieren zal ik niet persoonlijk reageren (daarvoor zijn er teveel deelnemers) maar ik lees wel alles en doe er mijn winst mee bij het verder inhoud en vorm geven van de cursus.
  8. Tenslotte reik ik bij elke les in de rubriek ‘Extra’ verdiepend materiaal aan in de vorm van (links naar) een video, een podcast een leestekst van een spirituele auteur of nog iets anders. Kies zelf wat je daarmee wilt doen. Het extra materiaal helpt in elk geval om ook op andere manieren en vanuit andere perspectieven naar de thematiek van spiritualiteit te kijken.

Ik hoop dat deze suggesties je helpen om het meedoen met de cursus vorm te geven op een manier die bij jou past.