Direct naar reflectievragen, oefeningen, deel-formulier en extra

Dit is de allerlaatse les van deze online cursus. Fijn dat je tot hiertoe hebt mee gedaan! Deze afrondende les is wat korter (zonder extra’s) en bevat in plaats van een Deel-formulier nu een Evaluatieformulier. Fijn als je die wilt invullen.

Wortelen in Jezus

Christelijke spiritualiteit wordt gevoed door de woorden van God. Daarom begon deze online cursus met aandacht voor een psalm uit het Oude Testament, Psalm 1, waar over geworteld leven wordt gesproken. In deze afsluitende les nu nog een citaat van Paulus uit het Nieuwe Testament waarin ik dat gewortelde leven ook verwoord zie:

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid
(Kolossenzen 2:6-7)

De woorden maken duidelijk dat er meer metaforen zijn die verhelderen wat leven met God is. Het gaat ook over het volgen van een weg (de weg van Christus, de weg van het kruis en de opstanding) en over het gegrondvest zijn in Christus: hij is het solide fundament waarop het leven van zijn volgelingen is gebaseerd. In beide gevallen gaat het erom dat Christus centraal staat.

Blijf geworteld

Maar de aandacht wordt nu vooral getrokken door die oproep om in Christus geworteld te blijven. Ik vind het eigenlijk een wat merkwaardig beeld. Want hoe kun je wortelen in een persoon? Ergens anders hanteert Paulus de metafoor van het wortelen ook in een gebed:

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
(Efeziërs 3:16-17)

Waar de liefde woont

Hier gaat het dus om een wortelen in de liefde. Wortelen waar water stroomt wordt zo: wortelen waar de liefde woont. De liefde namelijk die in Jezus op aarde zichtbaar en ervaarbaar is geworden.

Maar nog meer helpt me het beeld dat we in het evangelie van Johannes tegenkomen. Hier spreekt Jezus over zichzelf als de wijnstok en over zijn leerlingen als de ranken.

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
(Johannes 15:4-5)

Welk beeld er ook gebruikt wordt, ten diepste gaat het om een intense en levende verbondenheid met Jezus. Die verbondenheid is niet vanzelfsprekend en daarom klinkt de oproep om in Christus te blijven, om in hem geworteld te blijven. Want alleen als zijn leerlingen in hem geworteld zijn kunnen ze vrucht dragen. Alleen een geworteld leven kan een vruchtbaar leven zijn. Spirituele groei begint bij onze spirituele wortels.

Uitnodiging

In deze cursus heb ik je inspiratie en verdieping willen aanreiken rond spiritualiteit, in de hoop dat je als deelnemer aan de cursus een groter verlangen zou krijgen om spiritueel te leven. Maar die inspiratie en verdieping kunnen niet zonder een uitnodiging: een uitnodiging tot spiritueel leven.

In mijn ervaring van spiritualiteit kan een dergelijke uitnodiging er alleen maar een zijn die me heel direct bij Jezus brengt. Daarom reik ik nog eens de woorden van Paulus aan, gevolgd door woorden van Jezus zelf, woorden die ons binnen willen leiden in zijn koninkrijk, op aarde zoals in de hemel:

Blijf in Christus Jezus geworteld en gegrondvest,
houd vast aan het geloof dat u geleerd is
en wees vervuld van dankbaarheid.

(Kolossenzen 2:7)

Kom naar mij.
Neem mijn juk op je en leer van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

(Matteüs 11:28-29)

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
Zonder mij kun je niets doen.

(Johannes 15:4-5)


Reflectievragen

(1) Welke van de in de les genoemde bijbelteksten spreekt je het sterkst aan? Waar komt dat door?

(2) Wat heb je tijdens het volgen van deze cursus vooral geleerd? Wat is er veranderd in jouw eigen spiritueel leven?

(3) “Alleen een geworteld leven kan een vruchtbaar leven zijn. Spirituele groei begint bij onze spirituele wortels.” Wat betekenen deze zinnen voor jou?

Oefeningen

(1) nu de cursus voorbij is, zou je ervoor kunnen kiezen om voor jezelf en in eigen tempo de cursus te herhalen om ze een verdiepingsslag te maken. Je komt dan ook opnieuw alle aangereikte oefeningen weer tegen. Neem je voor die oefeningen dan ook daadwerkelijk (weer) te doen. Via onderstaande button vin je alle lessen bij elkaar.

(2) Een manier om steeds weer te wortelen in de woorden van Jezus is het dagelijks beluisteren van de Podcast Tijd met Jezus. ALs je daar al op bent geabonneerd, moedig ik je aan om daar dagelijks tijd aan te besteden. Heb je Tijd met Jezus nog niet leren kennen, dan kun je je hier aanmelden.

Evaluatie-formulier

De cursus is voorbij. Fijn als je klikt op onderstaande button en het evaluatieformulier waar je dan terecht komt invult. Bedankt daarvoor alvast!

Slotwebinar

Hieronder kun je het slotwebinar van deze cursus terugkijken:

Via deze link vind je alle lessen je terug