Mooi dat je de cursus Geworteld leven hebt gevolgd!

Bij de aankondiging van de cursus schreef ik: “Aan de cursus zijn vooraf geen kosten verbonden. Wel vraag ik je tijdens of na afloop van de cursus een donatie te geven als bijdrage in de kosten en als blijk van waardering voor de cursus.”

Voor de gemaakte onkosten en als uitdrukking van je waardering voor deze cursus kun je een donatie doen. Bovenstaande buttons brengen je bij een betaalverzoek. De genoemde bedragen kun je zelf nog aanpassen als je dat wilt. Mocht je geen financiële middelen hebben om een donatie te doen, is dat geen probleem!


Je kunt ook gebruik maken van onderstaande gegevens.

  • Rekening NL69INGB0009510598
  • t.n.v. J.R. Douma te Zwolle
  • o.v.v. Donatie Geworteld leven

Bedankt voor je donatie!

Jos Douma