Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Hebreeën 13:8

Als ik Jezus leer kennen, kom ik in aanraking met de eeuwigheid. Daarvoor heb ik van mezelf niet zo veel feeling. Want ik leef in de tijd. Ik kan niet onder de tijd uit. Ik kan niet boven de tijd uit grijpen. Maar als ik iets wil gaan proeven van de eeuwigheid, dat is van het werkelijke leven dat niet aan tijd onderworpen is, dan kan dat gaan gebeuren door Jezus te bewonderen als de eeuwige.

Zeker, als mens op aarde was hij een tijdelijke verschijning. Hij werd geboren, hij leefde, hij gaf zijn leven aan het kruis en na zijn opstanding ging hij weer wonen in de hemel. Maar in deze mens Jezus raakte de eeuwigheid de aarde. En we zien, als we goed kijken, dat eeuwigheid dan vooral is: een leven dat helemaal afgestemd is op God, een leven dat eeuwigheidswaarde heeft, een leven dat doordrenkt is van de Geest.

Het wordt wel eens zo gezegd: eeuwigheid is niet een kwantitatief begrip maar een kwalitatief begrip. Kwantitatief heeft te maken met een hoeveelheid, in dit geval een bepaalde hoeveelheid tijd, eindeloos veel tijd, tijd waar nooit meer een einde aan komt. Nu geloof ik dat ook wel, alleen kan ik daar nu als mens niet zoveel mee: ik kan me er zo weinig bij voorstellen dat ik altijd maar door zal leven, dat er altijd weer een volgend uur komt.

Nee, het gaat vooral om kwaliteit: het is een heel eigensoortig leven, die eeuwigheid. Niet zozeer heel lang, eerder: heel bijzonder, heel mooi, heel diep, heel goddelijk, leven met eeuwigheidswaarde. Jezus zelf verwoordt het zo (hij spreekt hier over zichzelf):

Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Johannes 17:2-3

Jezus kan dit zo zeggen omdat hij zelf het eeuwige leven bezit en de eeuwige is:

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
Openbaring 22:13

En zo kan ik leren om Christus te prijzen en te eren om zijn eindeloze schoonheid en zijn eeuwige goedheid!

Zijn naam zal eeuwig bestaan,
zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.

Psalm 72:17

Gebed

Jezus, u bent eeuwig! U bent het begin en het einde, de alfa en de omega, de eerste en de laatste. En alleen het leven dat u geeft heeft eeuwigheidswaarde. Leer me u steeds meer kennen zodat het eeuwige leven steeds krachtiger kan gaan stromen in mijn bestaan. Amen.