Antwoord mij, HEER, u bent genadig en goed, 
keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.

Psalm 69:17

Goed is Jezus! Als ik even heel dichtbij de taal van het Oude Testament blijf, zeg ik: hij is tof! Dat vind ik een prachtig woord: tof. Het woord brengt me in contact met de schepping, de goede schepping die er was in het begin, de schepping waar alles heel was, alles op elkaar afgestemd, een en al vrede en volmaaktheid. Want in het scheppingsverhaal van Genesis 1 keert het steeds als refrein terug:

En God zag dat het goed was.
Genesis 1:10

Op de zesde dag, als God heel zijn scheppingswerk overziet, dan zegt hij zelfs dat wat hij gemaakt heeft zeer tof is. Maar zo is het niet gebleven. Goed werd slecht door de zonde. Het woord tof werd de herinnering aan iets wat voorbij was. Maar toch blijft het ook klinken. Want de HEER is genadig en goed, hij is tof, een tedere God van erbarmen.

Dat houdt ons mensen op de been: dat boven alle slechtheid uit de naam van de HEER altijd opnieuw in één adem mag worden genoemd met goedheid en genade. Er blijft temidden van de slechtheid goedheid ervaarbaar, als we ons richten op God. Er blijft te midden van gekwetstheid en onvolkomenheid genade ervaarbaar, als we kijken naar Jezus. Hem kunnen we aanroepen, hem kunnen we vragen om te antwoorden. Want hij is goed: genadig en vol erbarmen. Dat is pas echt tof! Hij is pas echt tof!

Zo straalt de goedheid van Jezus in het Woord van God:

Goed en rechtvaardig is de HEER: 
hij wijst zondaars de weg.
Psalm 25:8

De HEER is goed, 
zijn liefde duurt eeuwig, 
zijn trouw van geslacht op geslacht.
Psalm 100:5

Loof de HEER, want hij is goed, 
bezing zijn naam, zo lieflijk van klank.
Psalm 135:3

Goed is Jezus! Hoe meer ik dat tot me door laat dringen, hoe meer ik van deze goedheid van hem doordrongen zal zijn: zijn goedheid wordt steeds meer de mijne. De genade die hij uitstraalt, zal ook mijn leven gaan kleuren. Hij zal zich, steeds als ik het hem vraag, tot mij keren. En zijn erbarmen zal zich in mijn leven vormen tot een zachtmoedige barmhartigheid. Want hij is goed!

Gebed

Jezus, u bent goed, zo helemaal goed, door en door volmaakt en vol vrede. Dank u dat we temidden van zoveel gebrokenheid en onvolmaaktheid en slechtheid toch telkens naar u mogen kijken om herinnerd te worden aan de goedheid die eigen is aan u en die eigen was aan de schepping en die eigen is en zal zijn aan het nieuwe leven. Amen.