Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid.

1 Korintiërs 1:24

Op een of andere manier spreekt de wijsheid van Jezus, meer nog dan zijn andere deugden, me heel in het bijzonder aan. Want is leven niet: voortdurend op zoek zijn naar wijsheid? We hebben wijsheid nodig om beslissingen te kunnen nemen, keuzes te kunnen maken, goed te kunnen reageren op wat er op ons afkomt. We hebben wijsheid nodig in onze relaties, in onze denkprocessen, in onze conflicten, in onze visies op de toekomst van de kerk. Waar vinden we deze wijsheid?

Deze wijsheid is in elk geval meer dan alleen maar het hebben van voldoende informatie en kennis om tot een afweging te kunnen komen. Ze is ook meer dan helder inzicht. Wijsheid is allereerst een persoon: Jezus! Wijsheid heeft alles te maken met liefde ook: pas als we onze vragen en problemen en onzekerheden inbrengen in Jezus’ liefdevolle relatie met ons, gaan we langzamerhand ontdekken wat ware wijsheid is.

Steeds meer ontdek ik dat het waar is: dat Christus Gods wijsheid is voor ons. En steeds beter begrijp ik deze kostbare woorden van de apostel Paulus:

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
Kolossenzen 2:2-3

Alle wijsheid verborgen in Christus! Dat betekent dus dat hoe meer ik me op hem richt, hoe intenser ik hem aanbid, hoe groter de wijsheid zal zijn waarover ik in dit leven op aarde mag beschikken. Dat klinkt veelbelovend. En ik ga mee bidden met Psalm 90:

Leer ons zo onze dagen te tellen 
dat wijsheid ons hart vervult. 
Psalm 90:12

Zo probeer ik de weg van vrouwe Wijsheid na te volgen:

Luister, ik vertel je waardevolle dingen,
mijn woorden zijn oprecht.
Mijn mond verkondigt slechts de waarheid,
mijn lippen haten onbetrouwbaarheid.
Op mijn uitspraken kun je vertrouwen,
niets is vals en krom.
Wie inzicht heeft vindt ze duidelijk,
ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft verworven.
Stel mijn lessen boven zilver,
mijn kennis boven zuiver goud.
Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen,
alles wat je ooit zou kunnen wensen
valt bij wijsheid in het niet.
Spreuken 8:6-11

Gebed

Jezus, u bent wijs! Alle schatten van de wijsheid liggen in u verborgen. En ik wil met heel mijn hart geloven dat u Gods ultieme wijsheid bent. Wil mij wijs maken, wil mijn wijsheid zijn, en laat me telkens opnieuw genieten van uw levenslessen, van uw inzicht en kennis. Wat is uw wijsheid kostbaar! Wat bent u kostbaar, Heer, die mijn wijsheid bent. Amen.