Er kwamen grote mensenmassa’s op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen.

Matteüs 15:30

Rondom Jezus krijgen talloze mensen een nieuw leven. Want het leven van velen is stuk: kapot gemaakt door ziekte, gehandicapt geraakt door een ongeluk, verminkt vanaf de moederschoot. Dat brengt heel veel pijn en verdriet met zich mee. Jezus ziet dat. Hij heeft er echt oog voor. In een samenleving waarin gezondheid de norm is, valt het oog van Jezus juist op hen die aan die norm niet voldoen en daardoor gemakkelijk in de marge van de maatschappij terecht komen.

Als onderstreping en ondersteuning van zijn onderricht over het nieuwe leven in Gods koninkrijk besteedt Jezus daarom ook veel tijd aan het genezen van zieken. De grote mensenmassa’s die op hem afkomen hebben verlamden, blinden, doven en andere zieken in hun midden. Vol verwachting en vaak ook vol vertrouwen kijken ze Jezus aan, omdat ze hem hebben leren kennen als genezer:

Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.
Exodus 15:26

En ze zien in vervulling gaan waar de Psalmen al over spraken, hoopvol en met een reikhalzend verlangen:

Hij vergeeft u alle schuld, 
hij geneest al uw kwalen, 
hij redt uw leven van het graf, 
hij kroont u met trouw en liefde.
Psalm 103:3-4

Hij geneest wie gebroken zijn 
en verzorgt hun diepe wonden. 
Psalm 147:3

Het treft me altijd weer diep als ik erbij stil sta dat Jezus als genezer zelf ook gewond was, zelf ook vertrouwd was met ziekte en met lijden:

Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was,
Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 
Jesaja 53:3-4

Het geeft me moed om vooruit te kijken en om, ook als niet alle zieken genezen hier op aarde, hoopvol gestemd te blijven vanwege dit prachtige vooruitzicht:

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.
Openbaring 21:4

Gebed

Jezus, u geneest. Het stemt me zo hoopvol dat ik u mag kennen als de gewonde genezer. Het maakt indruk op me dat u toen u op aarde was zoveel mensen beter hebt gemaakt, zodat ze nieuw leven ontvingen. En ik zie uit naar de dag dat er nooit meer ziekte zal zijn, nooit meer pijn, alleen nog heelheid en vrede. Amen.