Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.

Johannes 19:16-18

Toen ik jaren geleden de film The Passion of the Christ zag, was er één beeld dat me heel in het bijzonder heeft geraakt en dat me tot op de dag van vandaag is bijgebleven. Jezus loopt door de straten van de stad, met een bebloed lichaam, gebukt onder het kruis, en hij ziet zijn moeder Maria. Ze hebben oogcontact. Jezus, de geslagene, de gewonde, de bebloede man, die straks gekruisigd zal worden, zegt: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw.’

Een groter contrast bestaat er niet. Maar het is helemaal waar: door het kruis worden alle dingen nieuw. Jezus verzoent zondaars met zijn Vader door zijn bloed dat stroomt. Jezus vernieuwt onze visie op zwakheid als weg naar zijn kracht, omdat zijn kracht juist in zwakheid zichtbaar wordt. Jezus wijst ons een andere weg naar vrede.

En steeds meer ga ik begrijpen waarom Paulus het in alle eenzijdigheid zo verwoordde, toen hij zich gedrongen voelde om de kern van het evangelie dat hij bracht onder woorden te brengen:

Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.
1 Korintiërs 2:2

Het kruis waaraan Jezus stierf vormt het midden van het christelijke geloof. Het is het kruis dat me telkens opnieuw herinnert aan de zonde, aan de zwakheid, aan de gebrokenheid, aan de woede van God, aan de geestelijke strijd, aan de realiteit van de geestelijke verlatenheid, aan de macht van de dood en de duivel. En tegelijk staat het kruis voor: verzoening, een nieuw begin, eindeloze liefde, vergeving, onvoorstelbare trouw tot in de dood.

En er klinkt een lied in mijn hart, een lied van de kerk:

In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
en geen wet zal mij verdoemen.
Christus droeg de vloek voor mij,
Christus is voor mij gestorven,
heeft gena voor mij verworven:
‘k ben van dood en zonde vrij!

Want dat is het diepste: vrij te mogen zijn van de zonde en vrij te mogen zijn van de dood. En nog een keer krijgt Paulus het woord omdat hij ons voorgaat in zijn diepe concentratie op het kruis van Christus:

Ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.
Galaten 6:14

Gebed

Jezus, u bent gestorven aan het kruis. Dank u voor uw dood in mijn plaats. Dank u voor de onvoorwaardelijke liefde en de kostbare genade die zichtbaar worden in uw dood aan het kruis. In dat kruis wil ik eeuwig roemen en met Paulus wil ik u alleen kennen, Jezus Christus, de gekruisigde. Amen.