Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.

Matteüs 28:5-6

De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

Jezus is voor ons, als kinderen van God, door het donkere dal van de dood heengegaan, maar aan het einde gloorde daadwerkelijk het licht van een nieuwe morgen. Het graf was leeg op Pasen. De zoektocht naar de gekruisigde Jezus heeft geen zin meer. Dat krijgen de vrouwen op die morgen van de engel te horen. Op de plaats waar het lichaam van Jezus had gelegen, in doeken gewikkeld, was niets meer te zien.

Deze Paasverrassing moet ik me steeds weer eigen maken. De Paasmorgen wil een Paaslach op mijn gezicht toveren. Elke dag is het weer Pasen. Elke dag een nieuw begin. Elke dag nieuw leven. Elke dag Jezus, die de levende is.

De Heer is waarlijk opgestaan! Hij leeft!

Dat geeft glans aan elke dag: christenen geloven niet in een dode Jezus, maar in een levende Christus die zijn leven door zijn Geest uitdeelt aan ieder die het ontvangen wil. Omdat hij is opgestaan uit de dood, kan ook ik opstaan in een nieuw leven. De opstanding van Jezus zet mijn leven van elke dag in een ander licht:

Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.
Romeinen 6:8-11

De opstanding van Jezus en het kennen van hem als de levende Heer tot in eeuwigheid, biedt een geweldig hoopvol perspectief voor de toekomst:

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.
1 Korintiërs 15:20-22

Zo probeer ik Jezus voor me te zien, de levende Christus, de glorierijke Zoon van God, die de dood heeft overwonnen. Hij kijkt mij aan met een liefdevolle blik en hij spreekt mij aan met een krachtige stem.

Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.
Openbaring 1:4-5

Gebed

Jezus, u bent opgestaan uit de dood. U hebt de macht van de duisternis van de duivel verbroken. U bent het die leven geeft en licht en liefde. Geef dat uw luister stralen mag in de harten en levens van al uw volgelingen, zodat ze net als u opgewekt mogen zijn, opgestaan in een vreugdevol leven waarin u Heer bent. Amen.