Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

Romeinen 8:34

Christus is de levende Heer! Aan Gods rechterhand in de hemel is hij nu. En daar zit hij niet werkloos, maar hij is dag in dag uit bezig met de zorg voor Gods kinderen op aarde. Bij die zorg voor ons hoort ook dat hij voor ons pleit, dat hij het voor ons opneemt, dat hij voorbede voor ons doet.

Als ik daarover ga nadenken, dan word ik daar weer stil van: dat Jezus bij God in de hemel is en daar voorbede voor ons doet. Ik vind het vaak moeilijk om te bidden, ik kan de goede woorden soms niet vinden of ik kom er soms gewoon niet aan toe. En als ik voel hoezeer ik daarin tekort schiet, dan stemt het me diep dankbaar dat Jezus niet afhaakt als ik dat wel heb gedaan. Hij gaat door met bidden en pleiten. Hij vraagt aan de Vader voortdurend om de zorg die ik nodig heb en de vergeving van zonden waar ik niet zonder kan.

Zo blijft Jezus aan het werk. Niet alleen zijn werk op aarde was voor ons. Ook zijn werk in de hemel is helemaal op ons gericht.

Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit.
Hebreeën 9:24

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
1 Johannes 2:1

Wat ik dan haast nog mooier vind om te ontdekken is dit: dat de Christus en zijn Geest in dit werk zo eensgezind zijn. Want terwijl Christus in de hemel aan het pleiten is, doet de Geest dat op aarde:

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.
Romeinen 8:26-27

Zo word ik op aarde en vanuit de hemel omringd door het onophoudelijke gebed van Jezus en de Geest. Zelf kan ik me nog steeds maar nauwelijks iets voorstellen bij die opdracht van Paulus:

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
1 Tessalonicenzen 5:16-18

Onophoudelijk bidden! Maar het stemt me gerust dat de Geest en Jezus dat in elk geval wel doen, voor mij en voor al Gods kinderen.

Gebed

Jezus, u pleit voor ons. Onophoudelijk brengt u mij en al Gods kinderen bij de Vader onder de aandacht. Dank u voor uw gebed om zorg, om vergeving, om nabijheid. En leert u me om me, gedragen door dit bidden van u en van uw Geest, ook uit te strekken naar de werkelijkheid van het bidden zonder ophouden. Amen.