Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.

Matteüs 6:25

De zorgen van het leven vormen een obstakel om Jezus te zien in zijn glorie. Ze houden ons weg bij de ervaring van het koninkrijk van God waar vrede, vreugde en vriendelijkheid de toon aangeven.

Want hoe je het ook wendt of keert: ik ben vaak wel bezorgd. Er zijn allerlei problemen die om een oplossing vragen, allerlei afspraken die moeten worden nagekomen en ik weet niet hoe, allerlei mensen met vragen die ik niet kan beantwoorden. En dan zijn er de rekeningen die betaald moeten worden, de kleren die gekocht moeten worden en de zorgen om onze lichamelijke gezondheid. Het is soms zoveel. En soms ook zoveel tegelijk.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat je zou kunnen leven zonder bezorgd te zijn. Sterker nog: is het eigenlijk niet onverantwoord en onverantwoordelijk om dat te doen? We hebben toch ook onze verplichtingen die we in deze wereld na moeten komen? En dat brengt toch als vanzelf zorg en bezorgdheid met zich mee? Het lijkt wel of de woorden van Jezus uit een andere wereld komen, een wereld die niet de onze is.

En dat is in zekere zin ook waar: deze woorden klinken vanuit het koninkrijk van God, dat niet ver weg is, maar wel van een totaal andere orde. Het zijn de woorden van Jezus die ons weg wil halen bij onze vaak overmatige aandacht voor onszelf, voor ons eten en drinken, voor onze gezondheid en onze kleding. Maar het verhaal gaat verder:

Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Matteüs 6:32-33

Wat Jezus mij hier leert is dat ik een Vader in de hemel heb die voor mij zorgt. Punt.

U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
1 Petrus 5:7

Zo eenvoudig is het in het koninkrijk van Jezus. Als je tot inkeer bent gekomen en naar Jezus toe bent gekomen, ben je terecht gekomen in de armen van een Vader die weet wat je nodig hebt en die geeft wat hij nodig vindt. Dat kun je rustig aan hem overlaten.

Maak je geen zorgen. Zal ik het erop wagen? Zal ik alle zorgen die ik heb benoemen en ze uit handen geven en in de handen van mijn Vader leggen? Een voor een? Grote kans dat ik dan iets ervaar van wat het betekent in het koninkrijk van de Heer te leven: onbezorgd omdat er – hoe dan ook – voor mij wordt gezorgd.

Gebed

Jezus, u zegt: maak je geen zorgen. Het zijn woorden, Heer, die haaks staan op mijn alledaagse leven dat zoveel zorgen kent. Maar ik wil uw woorden aanvaarden als woorden van waarheid, ik wil u erkennen als Heer van mijn leven en ik wil me aan uw zorg overgeven, trouwe en machtige Vader. Amen.