Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Johannes 14:27

Wat een ongelooflijk mooie en krachtige woorden spreekt Jezus hier. In het evangelie van Johannes is dit het eerste wat hij na zijn opstanding spreekt in de kring van zijn leerlingen. Vrede: dat is het nieuwe begin. Vrede: dat is het nieuwe leven na de opstanding. Vrede: dat is de sjaloom van God die op ons neerdaalt door de heilige Geest.

Jezus laat zijn wonden zien aan zijn leerlingen. Ze kijken, ze raken aan, ze verwonderen zich:

In hem heeft heel de volheid willen wonen 
en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, 
alles op aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 
Kolossenzen 1:19-20

Ik moet direct denken aan die krachtige woorden uit het Oude Testament, de woorden van de priesterzegen, woorden die opgestuwd worden naar een hoogtepunt:

De HEER zegent u 
en beschermt u,
de HEER doet het licht van zijn gelaat over u schijnen 
en is u genadig, 
de HEER wendt u zijn gelaat toe 
en geeft u vrede.
Numeri 6:24-26

Sjaloom is dat God ons het goede gunt: het goede leven, het leven uit genade, het onbezorgde leven omdat hij er altijd helend bij is. Juist omdat Jezus door de dood is heen gegaan kan hij zegenend leven en vrede uitdelen. 

Het is een hemelse vrede, geen vrede die de wereld geven kan. Het is de vrede waardoor ik, bij alle moeite die er kan zijn in mijn leven, bij alle pijn en verdriet, in conflicten en teleurstellingen ook, toch in mijn hart een diepe rust ervaar. Ik hoef niet meer ongerust te zijn, niet meer moedeloos, maar ik mag door Jezus aangesproken ontdekken wat dit betekent:

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:7

Gebed

Jezus, u zegt: mijn vrede geef ik jullie. En, Heer, het is ook alleen die vrede die ik wil ontvangen. Niet de vrede die deze wereld lijkt te geven, maar de hemelse vrede die gepaard gaat met vrijspraak, vreugde en vrijheid. U aanbid ik omdat u zelf die vrede bent. Laat uw vrede stromen in mijn leven, door uw heilige Geest. Amen.