Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

Handelingen 4:11-12

Stenen. Je hebt ze in alle vormen en maten. We bouwen er huizen mee. Die huizen hebben een goed fundament nodig, anders verzakken ze en storten ze uiteindelijk in. Voor de huizen in het oude Israël was de hoeksteen van fundamentele betekenis. Deze werd met zorg uitgekozen.

In de Bijbel wordt Jezus de hoeksteen genoemd. Hij is zorgvuldig door God uitgekozen om de hoeksteen van zijn bouwwerk op aarde te zijn: de kerk. Maar in de tijd dat Jezus op aarde was, waren er velen die zijn kwaliteiten als hoeksteen niet zagen. Op Jezus kon je niet bouwen, volgens hen. Het waren vooral de leiders van het volk die dat dachten en zeiden.

Maar God zelf ziet dat dus totaal anders. En ook de kinderen van God hebben een andere kijk: zij zien Jezus Christus als de kostbare hoeksteen van de gemeente. Deze hoeksteen is het fundament van de kerk. Deze hoeksteen zorgt voor het verband in dit prachtige bouwwerk waarmee Gods Geest bezig is.

Zo wil ik Jezus daarom ook graag kennen. Terwijl ik weet dat hij ook een steen kan zijn waaraan je je stoot of een steen waarover je struikelt, wil ik hem aanbidden en eerbiedigen als de kostbare hoeksteen van God. Zonder hem heeft de gemeente waarvan ik lid ben geen fundament en geen samenhang. Zonder hem wordt heel mijn leven drijfzand.

En ik laat de woorden van Petrus – door Jezus zelf ‘rots’ genoemd! – op me inwerken om nog beter te zien wie Jezus voor mij is:

Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
1 Petrus 2:4-5

En ik zie voor me wat over deze hoeksteen wordt gezegd, want ik weet me geroepen om in verbondenheid met heel de gemeente te leven tot eer van de Heer:

Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
Efeziërs 2:21-22

Gebed

Jezus, u bent de hoeksteen. Dankzij u is er een fundament voor Gods werk op aarde en zit er samenhang in. Ik prijs u omdat u de hoeksteen bent van het gebouw waarvan ik zelf een levende steen mag zijn. Aan u wil ik me toewijden met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met al mijn krachten. Amen.