Op de weg die voor mij uiteindelijk leidde tot de ontdekking van Christus in al zijn grootheid, is er een Bijbeltekst geweest die een belangrijke rol speelde. Dat was Kolossenzen 3:11. Ik kwam op het spoor van dat Bijbelwoord door een preek die ik las van Charles Haddon Spurgeon, een Engelse opwekkingsprediker uit de negentiende eeuw. Boven die preek stond, in het Engels: ‘Christ is All’. En daaronder stond een verwijzing naar de genoemde tekst uit Kolossenzen. Die verwijzing verbaasde me. Want ik had de uitspraak ‘Christus is alles’ zo eigenlijk nog nooit gehoord, laat staan dat ik die in de bijbel was tegen gekomen.

Dus ik ben het toen haastig gaan nakijken. En het klopte. Je moet inderdaad even zoeken, want het is zo’n echt lange Paulus-zin. Hij is de Kolossenzen aan het vertellen over het nieuwe leven en wat daarvoor nu kenmerkend is. En dan gaat het over vernieuwd worden naar het beeld van de schepper en dat het er dan niet meer toe doet of je een Griek bent of een Jood, een slaaf of een vrije, een man of een vrouw, een Nederlander of een Amerikaan, een werkgever of een werknemer, oud of jong en ga zo maar door. Maar, zegt Paulus dan: ‘dan is Christus alles in allen’. Daar staat het dus: ‘Christus alles’!

Dat is een sterke uitdrukking, die je even op je in moet laten werken. Het laat in ieder geval ook iets zien van de enorme passie die Paulus heeft voor zijn Heer. In de brief aan de Filippenzen spreekt hij daar ook zo sterk over: ‘Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen’ (Filippenzen 3:8).

Misschien kun je het ook zien als een liefdesverklaring van Paulus. Een liefdeslied zelfs. Zo bestaat er een Engelse popsong waarin deze regel steeds terugkeert: ‘You are everything and everything is you!’ Onmiskenbaar een love-song. Paulus zingt ook een liefdeslied voor Christus, zijn geliefde: ‘u bent alles en alles bent u!’

Maar dat dat voor Paulus werkelijkheid is, is nog niet eens het belangrijkste. Het is werkelijkheid omdat de Bijbel het zegt. Misschien klinkt het je wel wat overdreven in de oren, dat Christus alles is. Maar daarom is het nog niet minder waar. En Paulus kan het zeggen omdat Jezus zelf heeft gezegd: ‘Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader’ (Matteüs 11:27). Alles dus. Dus alles wat wij van God willen ontvangen, moeten we zoeken bij Jezus, omdat de Vader het aan zijn Zoon heeft gegeven. Bij dat alles moet je dan denken aan bijvoorbeeld: liefde, aanvaarding, vergeving, heiliging, rust, kracht, wijsheid, gerechtigheid. Dat alles en nog veel meer kun je vinden bij Christus. 

Maar het is niet los verkrijgbaar. Je ontvangt het alleen als je bij hem komt, als je in gemeenschap met Christus leeft. Jezus zegt dan ook: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven (Matteüs 11:28). Het gaat dus om Jezus zelf. Om hem persoonlijk. Jezus Christus is in eigen persoon alles wat we nodig hebben. Dat komt ook zo mooi tot uitdrukking in deze uitspraak: ‘Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden’ (1 Korintiërs 1:30). Er staat dus niet dat Christus ons die wijsheid gééft. Er staat dat hij onze wijsheid ís. 

Christus is dus alles. Je zou het zelfs als één van zijn vele namen kunnen zien. Zoals Hij zei: ‘Ik ben de ware wijnstok’ (Johannes 15:1), ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6) en ‘Ik ben de deur voor de schapen’ (Johannes 10:7), zo zou hij ook gezegd kunnen hebben: ‘Ik ben alles’!

En die woorden van Jezus wil ik me steeds meer toe-eigenen. Die naam van Jezus wil ik blijven spellen. Want er zijn zoveel dingen in mijn leven die alles voor me kunnen worden: mijn werk, mijn hobby’s, mijn huis, mijn tuin, mijn vakantie, mijn gezin, mijn verdriet of mijn gekwetstheid. Maar Christus wil alles zijn. 

En ik zal, geleid door de heilige Geest, steeds meer ontdekken dat ik echt alles heb, als ik Christus heb. Wat wil een mens nog meer? Als ik wijsheid wil, en ik heb Christus, dan heb ik alle scahtten van wijsheid en kennis want die liggen in hem verborgen (Kolossenzen 2:3). Als ik volmaaktheid wil, en ik heb Christus, dan ben ik in Gods ogen het meest mooie en volmaakte schepsel, een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17). Als ik gerechtigheid wil, en ik heb Christus, dan heb ik in hem mijn gerechtigheid (1 Korintiërs 1:30). Als ik rust zoek, en ik heb Christus, dan ben ik in hem mijn rust (Matteüs 11:28). Als ik liefde zoek, en ik heb Christus, dan mag ik me de meest beminde mens ter wereld weten (Johannes 15:9). Als ik Christus heb, heb ik alles. Want Christus is alles!

Om te doen

Het is goed om nu voor jezelf na te gaan of je dit allemaal mee kunt maken en na kunt zeggen. Het is misschien wat confronterend, maar maak hieronder eens een keuze:

Jezus is voor mij:

o niets
o iets
o veel
o alles

Om te leren

U hebt de nieuwe mens aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

Kolossenzen 3:11

Om te bidden

Jezus Christus, u bent alles. Zo leert Gods Woord mij dat. Geef me dat ik dat steeds meer mag gaan geloven, en zien, en beleven. Zonder u ben ik de armste van alle mensen. Met u ben ik zo ongelooflijk rijk. U bent mijn schat. U bent mijn kracht. U bent mijn rust en ruimte. U bent mijn weg en mijn leven. U bent mijn alles. Amen.