De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’

Johannes 1:29

Als ik Jezus zie als een lam, gaat er een wereld van zachtmoedigheid en zwakheid voor me open. Een wereld ook van dienen en dragen. Want Jezus kennen als het lam betekent voor mij allereerst: dat de Zoon van God zichzelf tot slachtoffer heeft gemaakt vanwege mijn zonden, dat hij op een eindeloos diepgaande manier heeft willen dienen, dat hij kwetsbaar wilde zijn omdat ik God heb gekwetst.

En ik zie Johannes voor me, dopend in de Jordaan. Op een goede dag is daar dan Jezus. Johannes ziet hem en zijn hart begint te branden van eerbied en vreugde. Het hem zo vertrouwde beeld van het lammetje dat met pesach geslacht wordt, om de uittocht uit Egypte te gedenken, krijgt geheel nieuwe dimensies. De mens die hij ziet, deze Jezus, die hij herkent als de Zoon van Israëls God, deze mens is het unieke lam waardoor God definitief de zonde van de wereld gaat wegnemen.

Het Oude Testament klinkt mee:

Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één.
Exodus 12:3

Zo heeft mijn hemelse Vader ook zijn lam uitgekozen: zijn unieke, innig geliefde, volmaakte, eniggeboren Zoon! En deze Zoon moet deze weg gaan:

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 
als een ooi die stil is bij haar scheerders 
deed hij zijn mond niet open. 
Jesaja 53:7

Zo leer ik Jezus kennen en liefhebben als het lam dat God voor mij heeft uitgekozen om niet alleen de zonde van de wereld weg te nemen, maar ook mijn zonde. Dit lam is al mijn aanbidding meer dan waard:

Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.
Openbaring 5:12

Gebed

Jezus, u bent het lam van God, door de Vader zorgvuldig uitgekozen om uw leven te geven voor de zonde van de wereld. Met al uw kinderen wil ik het meezeggen en meezingen, omdat ik u bewonder en bemin: u komt alle lof, eer en dank toe, lam van God, zoon van zijn liefde, mijn redder. Amen.