In niemands leven wordt de vrucht van de Geest zo zichtbaar als in het leven van Jezus. Misschien komt dat wel omdat hijzelf in de meest intense zin de vrucht van de Geest is.

We maken kennis met de vrucht van de Geest in Galaten 5:22-23. Daar staan zo op het eerste gezicht negen woorden op een rijtje: 

  • Liefde
  • Vreugde
  • Vrede
  • Geduld
  • Vriendelijkheid
  • Goedheid
  • Geloof
  • Zachtmoedigheid
  • Zelfbeheersing

Maar het is opvallend dat Paulus niet spreekt over een meervoud: de vruchten van de Geest. Dat doet hij wel als het gaat over het tegengestelde: ‘de werken van het vlees’ (Galaten 5:19-21, NBG 1951). En het is belangrijk daar op te letten. Het gaat om de ene vrucht van de Geest. En die ene vrucht is de liefde. Misschien is het beter om Galaten 5:22-23 zo te lezen (met een dubbele punt erbij): ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ De liefde kirjgt dus op acht verschillende manieren een gezicht.

En is dat ook niet de meest kenmerkende karaktertrek van Jezus, de Zoon van Gods liefde? Dat hij zo eindeloos liefdevol is? Dat hij zichzelf volkomen weggeeft en opoffert omdat hij van alle mensen houdt? Dat hij zo ontstellend kwetsbaar en zwak durft te worden omdat hij houdt van jou en van mij? Dat God liefde is (1 Johannes 4:16) wordt het allerdiepst zichtbaar in Christus Jezus. En omdat Jezus God is, mogen we ook zeggen: Jezus is Gods liefde!

Ik vind het mooi om vandaag samen te zien dat de vrucht van de liefde in het leven van Jezus acht verschillende vormen aanneemt. 

Vreugde | Jezus is Gods liefde. Hij zegt: ‘Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’ (Johannes 15:11).

Vrede | Jezus is Gods liefde. Hij zegt: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’ (Johannes 14:27).

Geduld | Jezus is Gods liefde. In hem wordt volkomen duidelijk hoe God is: ‘U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig’ (Psalm 86:15).

Vriendelijkheid | Jezus is Gods liefde. In zijn nabijheid wordt zijn uitstraling de onze: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.’ (Filippenzen 4:4-5).

Goedheid | Jezus is Gods liefde. In hem zien we God de HEER zelf: ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt’ (Psalm 34:9).

Geloof  | Jezus is Gods liefde. Hij is volkomen betrouwbaar (geloof heeft hier de betekenis van trouw): ‘In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer’ (2 Korintiërs 1:20).

Zachtmoedigheid | Jezus is Gods liefde. Hij nodigt je uit om bij hem te komen, en zegt: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden’(Matteüs 11:29).

Zelfbeheersing | Jezus is Gods liefde. Van hem wordt het volgende getuigd: ‘Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt’ (1 Petrus 2:23).

Als je zo de vrucht van de Geest in het leven van Jezus ontdekt, wordt ook dat bekende hoofdstuk  over de liefde 1 Korintiërs 13 een echt Jezus-hoofdstuk: ‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’ (1 Korintiërs 13:4-7).

Om te doen

Kies een van de acht aspecten van de liefdesvrucht van de Geest uit om je er vandaag in te oefenen, heel praktisch in de omgang met de mensen die je vandaag ontmoet. Doe het niet in eigen kracht, maar in de naam van Jezus.

Om te leren

Maar de vrucht van de Geest is liefde: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Galaten 5:22

Om te bidden

Heer Jezus, ik geniet ervan dat de vrucht van de Geest in uw leven zo schitterend straalde. Dank u voor wie u was op aarde. Dank u voor wie u bent in de hemel en door uw Geest in mijn hart. Leer me om in u te blijven en te ontdekken dat de vrucht van uw Geest ook in mijn leven tot bloei komt. Bewaar me ervoor dat ik daarvoor hard aan het werk ga. Leer me slechts open te zijn voor uw liefdevolle aanwezigheid in mijn leven, stralende Zoon van Gods liefde. Amen.