‘Als ik er lang over nadenk, begrijp ik er steeds minder van: gaat het nu om de Vader of gaat het nu om de Zoon?’ Dat las je de vorige dag. Vandaag gaan we daar nog wat verder over nadenken. We gaan proberen iets te zien van de onverbrekelijke, de volmaakte eenheid tussen de Vader en de Zoon.

Een van de sterkste uitspraken die Jezus daar zelf over doet, is deze: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes 14:9). Dat zegt hij in antwoord op een vraag van zijn leerling Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet’ (Johannes 14:8). Filippus wil net als de andere leerlingen zijn God en Vader zien. Want zij geloven in de Vader, al van jongs af aan. Hij is hun God. En wat is nu het bijzondere, wat maar niet door lijkt te dringen tot Jezus’ leerlingen (en neem het ze eens kwalijk)? Dat ze de Vader allang hebben gezien, omdat ze de Zoon zien! Al die tijd dat ze waren opgetrokken met Jezus, waren hun ogen gericht geweest op de Vader. De leerlingen hadden drie jaren lang Jezus leren kennen, en het kennen van hun meester blijkt nu samen te vallen met het kennen van hun Vader. Dat is wat Jezus nu duidelijk maakt. Alles wat er van God de Vader te kennen valt, ontdekken we door te kijken naar God de Zoon.

We zeggen wel eens dat een vader en zijn zoon of een moeder en haar dochter sprekend op elkaar lijken. Dan bedoelen we vaak het uiterlijk: dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde handen. En ook innerlijk lijken een moeder en haar dochter en een vader en zijn zoon vaak op elkaar: je ontdekt dezelfde karaktertrekken, dezelfde manier van reageren, hetzelfde loopje. Maar er is ook altijd nog genoeg waarin ze anders zijn, waarin ze van elkaar verschillen (want we hebben nu eenmaal twee ouders).

Maar bij de Vader en de Zoon zijn er geen verschillen: zij lijken zo intens op elkaar! Ander zou Jezus ook nooit gezegd kunnen hebben: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Dat roept natuurlijk ook wel weer vragen op: God kunnen we niet zien, Jezus wel (in elk geval konden de mensen dat in de tijd dat hij op aarde was), hoe zit dat dan? En de Vader en de Zoon zijn toch ook van elkaar te onderscheiden, anders zouden ze niet Vader en Zoon kunnen heten?

We staan hier voor het diepe geheim van de Drie-eenheid, en nu even iets specifieker van de twee-eenheid van God de Zoon en God de Vader. Ze zijn één en toch ook weer twee. Hier staat ons verstand stil en kunnen we niets anders doen dan vol aanbidding blijven luisteren naar wat Jezus naar waarheid zegt: ‘de Vader en ik zijn één’ (Johannes 10:30). En: ‘Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij’ (Johannes 14:11). En als je nu wat tijd hebt, lees dan ook eens Johannes 5:19-47.

Zo ontdekken we dat de Vader in de Zoon is en de Zoon in de Vader. Deze eindeloos intieme gemeenschap maakt dat zij volkomen op elkaar lijken. Echt sprekend. En waar het voor ons als mensen moeilijk is om de uiterlijke overeenkomsten te zien (want we kunnen God niet zien met onze ogen), doen we er goed aan ons te concentreren op de innerlijke overeenkomsten. De Vader en de Zoon denken hetzelfde, voelen hetzelfde, willen hetzelfde, werken op dezelfde manier. De Zoon is net zo rechtvaardig en barmhartig als de Vader, net zo liefdevol, krachtig, groot, heilig, betrokken, almachtig, wijs en goed. Laat dat eens tot je doordringen…

Ik merk dat veel christenen God als het ware buiten Jezus om proberen te kennen. En dat leidt soms tot Godsbeelden waar niet mee te leven valt. Want buiten Jezus om dichten mensen wel eens deze karaktertrekken toe aan de heilige God en Vader in de hemel: streng, hard, oordelend, afstandelijk, willekeurig en onbetrouwbaar. Als ik daarover nadenk, kan ik soms wel huilen. Want wat is het verschrikkelijk om met zo’n God te moeten leven.

Maar zo is God dus niet. Onthoud dit goed: als je God wilt leren kennen, moet je bij Jezus zijn. De Vader laat zijn hart spreken in zijn Zoon. Als je de Vader wilt ontmoeten zoals hij werkelijk is, kijk dan naar zijn Zoon. En dat is maar niet een suggestie die je ook wel naast je neer kunt leggen. Het is een gebod van God. Zo wil hij het. Hij wil zichzelf laten zien in Jezus. En denk dus nooit dat je tevéél kunt kijken naar de Zoon, omdat dat ten koste zou gaan van de aandacht voor de Vader. Niets is minder waar. Kijk naar de Zoon en je ziet de Vader: zo liefdevol, zo rechtvaardig, zo barmhartig en zo intens betrokken.

Kijk naar de Zoon! Dán leer je de Vader kennen.

Om te doen

Probeer voor jezelf eens zoveel mogelijk eigenschappen of karaktertrekken te noteren die de Vader en de Zoon gemeenschappelijk hebben. 

Om te leren

Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

Johannes 14:9-10

Om te bidden

Liefdevolle en rechtvaardige Vader, ik wil u zo graag leren kennen. En nu ben ik u intens dankbaar dat u het door uw Woord vandaag zo duidelijk tegen mij zegt: dat ik u mag leren kennen in uw Zoon Jezus. Leer me om met een hart vol eerbied en bewondering naar hem te kijken, en steeds meer over u te ontdekken. En bewaar me ervoor dat ik denk u te kunnen ontmoeten buiten de Zoon van uw liefde om. Amen.