Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Johannes 10:11

Herder heet hij. Mijn Jezus heet herder. Dat wil ik even op me in laten werken: zijn zorgzaamheid, zijn aandacht, zijn volhardende liefde, zijn zoeken als ik verdwaald ben, zijn geduldige inzet, zijn ontberingen om alles voor mij goed te maken, zijn heldere leiding, zijn zachte en toch krachtige stem.

Herder heet hij. En ik stel me de schaapskooi voor waar het veilig is. Een plaats van bescherming, een plaats om tot rust te komen, een plaats om samen met de andere schapen te ervaren dat hij mij kent.

Herder heet hij. En ik drink zijn woorden in die hij tegen mij spreekt en tegen alle anderen die zich er niet voor schamen om een schaap van hem te zijn:

Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
Johannes 10:4

Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.
Johannes 10:9

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
Johannes 10:14-15

Herder heet hij en een herder is hij. En ik zie dat beeld voor me dat de profeet Jesaja schept:

Als een herder weidt hij zijn kudde: 
zijn arm brengt de lammeren bijeen, 
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
Jesaja 40:11

En die Psalm gaat meeklinken, die misschien wel allerbekendste Psalm, die al zoveel mensen tot geweldige troost en steun is geweest in moeilijke tijden:

De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets.
Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want u bent bij mij.
Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven.
Psalm 23:1,4,6

Gebed

Jezus, u bent mijn herder. Als ik denk aan uw liefde en zorgzaamheid, aan uw leiding en uw bescherming, dan vult mijn hart zich met een diepe dankbaarheid die ik zelfs ervaar als ik in donkere dalen ben. Jezus, mijn herder, u wil ik aanbidden, u wil ik volgen. Ja, luisteren wil ik naar uw stille en krachtige stem. Amen.