Als we willen omgaan met onze Vader in de hemel, dan kan dat nooit buiten zijn Zoon om.

Misschien zeg je daar wel direct van harte ‘ja’ op: zo is het! Toch wil ik daar samen met jou nog wat verder over nadenken. Want ik kom wel eens gelovigen tegen die dat als volgt uitleggen: ‘omdat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven, kunnen wij weer met God omgaan. Op Golgota is de weg naar het huis van de Vader weer open gegaan.’ En hoe waar dat ook is en hoezeer we God ook mogen prijzen omdat hij door Jezus weer onze God en onze Vader wil zijn, toch klopt dit niet helemaal. Want als je het zo zegt, zoals hierboven verwoord, dan zeg je eigenlijk: ‘toen, op Golgotha, waar Jezus stierf, is de weg naar God weer begaanbaar geworden, en daarom kunnen we nu weer rechtstreeks met God omgaan.’

Maar dat kan niet! Wij kunnen niet rechtstreeks met God omgaan. Jezus zegt het zo: ‘Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’ (Johannes 14:6). En dat ‘door mij’ moet je je eens heel concreet proberen voor te stellen. Bijvoorbeeld zo: als je een huis wilt binnengaan, en dat huis heeft maar één deur, dan is die deur de enige toegang tot dat huis (als je niet stiekem door een raam klimt). Niemand komt het huis binnen dan door die ene deur. 

Nu is het mooi dat Jezus zichzelf ook een keer de deur noemt: ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden’ (Johannes 10:9). Wordt het je al wat duidelijker? Als wij bij de Vader willen komen, moeten we altijd door de Zoon heengaan! Er is geen andere manier. Dat dat mogelijk is, komt door die eenmalige gebeurtenis op Golgotha, waar Jezus Christus stierf zodat wij zouden leven. Hij kwam, als middelaar, tussen ons en de Vader in staan om de gebroken omgang weer heel te maken.

Alleen, dat middelaar-zijn van Jezus is niet opgehouden toen hij eenmaal was gestorven en weer opgestaan. Dat is dus anders dan in menselijke verhoudingen. Als er tussen twee partijen een conflict is (een arbeidsconflict bijvoorbeeld), dan wordt er vaak een mediator te hulp geroepen. Deze mediator bemiddelt dan tijdelijk tussen de twee partijen, met de bedoeling dat ze zich verzoenen. En als dat eenmaal gebeurd is, is zijn rol uitgespeeld: hij vertrekt. Weg mediator.

Maar zo is het dus niet met Jezus. Hij is niet voor een korte periode de middelaar geweest tussen de Vader en ons, om vervolgens tussen God en ons weg te stappen. Jezus is en blijft zolang we leven onze middelaar. Er is altijd maar één manier om bij God te komen: door Jezus heen. Er is maar één manier om de Vader te leren kennen en met hem om te gaan: door Jezus. Zo heeft de Vader het gewild en zo wil hij het nog altijd.

Als ik het nog even op een iets andere manier mag zeggen, en dan maak ik een onderscheid tussen het werk van Christus en de persoon van Christus: het is niet allereerst zo dat we dankzij het volbrachte wérk van Christus bij de Vader kunnen komen, maar we komen bij hem door de persóón van Christus. Zeker, hij hééft de gerechtigheid voor ons verworven toen hij stierf aan het kruis. Dat was zijn unieke werk. Maar het gaat me nu speciaal hier om: Christus is in eígen persoon onze gerechtigheid (1 Korintiërs 1:30). We moeten niet telkens via Gólgota naar God toe, maar via Chrístus, die op Golgotaa onze gerechtigheid is geworden.

Ik ben me ervan bewust dat het bovenstaande wellicht wat ingewikkelder klinkt dan je in dit boek tot nu toe van me gewend bent. Maar ik geloof wel dat dit heel belangrijk is. Jezus Christus is zelf, in eigen persoon, de enige weg om bij de Vader te komen. Er is geen andere weg. Er is geen andere manier om bij God te komen. We moeten altijd weer, elke dag, ieder moment van ons leven, door Jezus heen naar de Vader toe.

Ik hoop dat je dat begrijpt. En ik hoop ook dat Jezus daardoor nog belangrijker voor je wordt dan hij al was. Want in deze wereld, waarin veel mensen op zoek zijn naar God en waarin velen hem op alle mogelijke manieren zoeken, is er werkelijk maar één deur waardoor we binnen kunnen gaan in de genadige aanwezigheid van God. Dat is Jezus, middelaar tussen God en mensen. Jouw en mijn middelaar. Prijs de Vader om zijn Zoon!

Om te doen

De Bijbel is heel beeldend. Zo ook als Jezus zichzelf de deur noemt. Dat is heel concreet en praktisch ook. Ongetwijfeld ga je vandaag door een heel aantal deuren heen: binnenshuis, als je naar buiten gaat, op je werkplek. Denk bij elke keer dat je door een deur gaat, dat Jezus de enige deur naar God toe is.

Om te leren

‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij’.

Johannes 14:5-6

Om te bidden

Heilige Vader, door uw Zoon Jezus heen kom ik bij u. Wat is hij ongelooflijk belangrijk. Wat is hij onmisbaar. Ik vraag u: leert u mij steeds meer zien en beseffen dat Jezus elke minuut van de dag mijn middelaar is. Dank u, Heer Jezus, voor uw bittere dood aan het kruis waardoor u ons weer toegang gaf tot God. Dank u dat u leeft en de prachtigste weg bent naar onze Vader in de hemel. Dank u. Amen.