ELKE DAG DE BERGREDE VAN JEZUS

Bijbelwoorden om (hardop) te lezen: Want God heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in ​Christus​ ​Jezus​ geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid (Efeziërs 2:10). We zijn door de ​doop​ in zijn dood met hem ​begraven​ om, zoals ​Christus​ door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden (Romeinen 6:4).

Gebed om (hardop) te bidden: Heer Jezus Christus, Zoon van God, u bent opgestaan uit de dood! Ik wil ook opstaan. Ik kies ervoor om nieuw te leven en zo binnen te gaan in het koninkrijk van de hemel hier op aarde. Open daarom mijn oren en mijn hart voor de woorden die u spreekt. Werk door uw Geest in mij het hartelijke verlangen om de weg van uw woorden te gaan. Amen.

Ga naar: