PreekKracht is bedoeld om hulp te bieden bij het voeren van geloofsgesprekken in de miniwijken of in andere ontmoetingen. De ‘Vragen voor geloofsgesprek’ zijn ook goed bruikbaar in pastorale ontmoetingen van ouderlingen en pastoraal assistenten met gemeenteleden.

Zondag 19 maart 2023

Thema: Leven met God 12 | … (Jos Douma)

Zondag 12 maart 2023

Thema: Leven met God 11 | Ja (Jannet de Jong)

Zondag 5 maart 2023

Thema: Leven met God 10 | Ziehier (Jos Douma)

Zondag 26 februari 2023

Thema: Leven met God 9 | Waarom (Simon van der Lugt)

Zondag 19 februari 2023

Thema: Leven met God 8 | Nee (Jos Douma)

Zondag 12 februari 2023

Thema: Leven met God 7 | Wanneer (Wolter Huttinga)

Zondag 5 februari 2023

Thema: Leven met God 6 | Alstublieft (Jos Douma)

Zondag 29 januari 2023

Thema: Leven met God 5 | Sorry (Simon van der Lugt)

Zondag 22 januari 2023

Thema: Leven met God 4 | Sorry (Jaap Ophoff)

Zondag 15 januari 2023

Thema: Leven met God 3 | O (Jos Douma)

Zondag 8 januari 2023

Thema: Leven met God 2 | Dank (Jos Douma)

Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

Thema: Leven met God 1 | Hier (Jos Douma)

 

Zondag 4 december 2022 (Tweede Advent)

Thema: Hoe heilig is Jezus voor jou?

Zondag 20 november 2022 (Eeuwigheidzondag)

Thema: Het land van de levenden Geen PreekKracht deze keer, maar wel de hele overdenking met daabij een aantal gespreksvragen:

Zondag 6 november 2022

Thema: Wees heilig, want Ik ben heilig!

Michazondag 16 oktober 2022

Thema: On/Off Schuldig?

Zondag 2 oktober 2022

Thema: Heilig, heilig, heilig!

Zondag 25 september 2022

Thema: Samen Jong – Samen Jezus

Startzondag 18 september 2022

Thema: Samen heilig

Zondag 4 september 2022

Thema: De heilige doop, een heilig begin

Zondag 28 augustus 2022

Thema: Hoe heilig is de kerk nog voor jou?
Van 2013-2020 was er bij de meeste preken die Jos Douma hield in de Plantagekerk een zogenaamde PreekKracht: een samenvatting van de preek met daarbij enhele vragen voor een geloofsgesprek. Deze PreekKracht werd veel gebruikt tijdens miniwijk-bijeenkomsten. In de coronatijd (begin 2020 tot begin 2022) is PreekKracht verdwenen, maar de bedoeling is nu om (een light-versie van) PreekKracht weer te introduceren zodat er steeds actueel materiaal beschikbaar is voor miniwijken of andere groepen die in aansluiting bij de preken in de Plantagekerk geloofsgesprekken willen voeren. Hieronder vind je bovenaan steeds het meest recente materiaal. Helemaal onderaan tref je een vijftal PreekKrachten aan van wat oudere datum die wellicht ook nu nog een rol kunnen spelen als je een geloofsgepsrek wilt voeren in een miniwijk-bijeenkomst.

Zondag 3 juli 2022 – Doen wat Jezus zegt (6 – slot) De goede daden die God heeft voorbereid

In de preek op deze doopzondag staan we voor het laatst stil bij ‘Geloven = DOEN wat Jezus zegt’. Hieronder tref je een aantal handreikingen om om verde te gaan met de boodschap van de preek. Je kunt de preek hier terugkijken en -luisteren. Om samen te bespreken of zelf over na te denken:
 1. Om over door te praten: Bij de doop klinken deze woorden: ‘Jullie kinderen zijn geboren in een wereld waar zonde en gebrokenheid heersen’. Wat betekenen die woorden voor jou? Welk beeld heb je erbij?
 2. Wat valt jou op als je Efeziërs 2:1-3 en Efeziërs 2:4-10 naast elkaar neerlegt en vergelijkt? Geloof jij in de ‘grote wending’ die gemaakt wordt met het woordje ‘maar’ in vers 4?
 3. Wij leven in een wereld waar … – welke woorden en zinnen zou jij kiezen om deze uitspraak in positieve zin af te maken (vanuit Gods perspectief)?
 4. Welke goede daden heb jij de afgelopen week door anderen zien doen?
Om te doen:
 1. Leer deze woorden uit Efeziërs 2:10 uit je hoofd en geloof ze met je hart: “Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.”
 2. Lees een week lang elke dag een keer Efeziërs 2:1-10 en laat je meenemen in de ‘grote wending’ van het ‘maar’.
 3. Noem drie concrete dingen die je de komende dag of week moet of wilt gaan doen en verbind die met de woorden van Efeziërs 2:10.

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 – Doen wat Jezus zegt (4) Maak je dus geen zorgen…

Gedurende 40 dagen verscheen Jezus bij zijn leerlingen om met hen te spreken over het koninkrijk, lezen we in Handelingen 1:3. Hemelvaartsdag is de dag waarop we onze aandacht kunnne richten juist op de hemelse onderwijs: onderwijs over hemels leven op aarde, over participeren in het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. Het onderwijs van Jezus in de Bergrede is vol van dat koninkrijk. ‘Geen zorgen maken’ is daar een onderdeel van.
 1. Waarover maak jij je (vaak) zorgen?
 2. Wat doet het met je dat Jezus zegt: ‘Maak je geen zorgen’? Vind je het realistisch?
 3. Wat vind je van de (meer therapeutische) handreiking om bij elke (over)bezorgde gedachte deze drie vragen te stellen: Is dit waar? Is dit helpend? Is dit vriendelijk?
 4. Jezus leert ons om te kijken naar de vogels en de lelies. Waarom zou hij dat doen? Wat gebeurt er als je dat daadwerkelijk in praktijk brengt?
 5. Hoe kun jij Jezus’ uitnodiging ‘Zoek eerst het koninkrijk van God (in plaats van je zorgen te maken)’ in de praktijk toepassen?
 6. Met welke concrete zorg of bezorgdheid waar je last van hebt wil jij concreet aan de slag gaan?
 7. Luister (samen) naar dit lied en probeer al luisterend en meezingend iets te ervaren van de zorgeloosheid die Jezus je wil geven:
https://www.youtube.com/watch?v=dBPdbiR5YaA

Zondag 15 mei 2022 – Doen wat Jezus zegt (3) De Gouden Visie van Jezus

In de 50dagentijd proberen we dit antwoord uit op de vraag wat geloven is: Doen wat Jezus zegt. Vandaag staan we stil bij de uitspraak van Jezus die bekend staat als de Gouden Regel (en die we omdopen tot: Gouden Visie): “Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen, want dat is het hart van de Wet en de Profeten”. Je kunt de dienst waarin de preek een plek heeft hier volgen. Vragen voor een geloofsgesprek na de preek:
 1. Wat zijn jouw eigen eerste gedachten bij deze gouden regel die ook wel zo bekend staatL ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’? Kun je direct ook een concreet voorbeeld noemen?
 2. Deze ‘regel’ is eigenlijk in elke religie of levensfilosofie wel terug te vinden. Wat doet dat met je?
 3. Herken je de zorg dat het christelijk geloof oppervlakkiger en horizontalischer wordt als er nadruk komt te liggen op de Gouden Visie van Jezus?
 4. Het gaat in de preek over orthodoxie (de juiste leer), orthopraxie (het goede leven) en orthognosie (het ware kennen). Met welke van de drie worstel jij zelf het meest?
 5. Kun je voorbeelden noemen van het in de praktijk brengen van de Gouden Visie op bijvoorbeeld je werk, in je gezin of in je vriendenkring?
 6. De Gouden Visie van Jezus wordt ook door Paulus verwoord in Romeinen 13:8: “Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.” Hoe landen deze woorden bij jou?
 7. Wat neem je voor de komende week mee van de boodschap van de preek?

Doopzondag 1 mei 2022 – Doen wat Jezus zegt (2) Oordeel niet

Doen wat Jezus zegt! Dat is de ‘definitie’ van geloven die we uitproberen in de 50dagentijd 2022. Op weg van Pasen naar Pinksteren luisteren we naar woorden van Jezus uit de Bergrede. Vandaag laten we ons aanspreken door Jezus’ woorden in Matteüs 7:1-5. Daar nodigt Jezus ons uit om niet te oordelen, om de balk uit ons eigen oog weg te doen voordat we een poging wagen om de splinter uit het oog van een ander te verwijderen. Luister hier naar de voorlezing van deze passage uit de Bergrede:
Vragen voor een geloofsgesprek na de preek (je kunt de preek hier terugkijken en terugluisteren).
 1. Noem eens een aantal voorbeelden van splinters die je hebt gezien de voorbije week in andermans ogen. Welke heb je geprobeerd te verwijderen?
 2. Wat is volgens jou Jezus’ bedoeling met de Bergrede? Welke plek heeft de Bergrede in jouw praktische geloofsleven?
 3. Herken je het onderscheidn dat in de preek is gemaakt tussen: gezond kritisch zijn, hyper-kritisch zijn en hypocritisch zijn? Kun je daar voorbeelden van geven?
 4. Als je kijkt naar het leven in onze gemeenmte, waar zie jij dan voorbeelden van gezonde kritiek, hyper-kritiek en hypocrisie?
 5. De balk staat voor een probleem in onze geestelijk leven dat vele malen fundamenteler is dan het probleem van fouten die annderen (en wijzelf) maken. Hoe zei jij dat probleem onder woorden brengen?
 6. Wat betekenen de acht gelukkigprijzingen als het gaat om het wegdoen van de balk uit je oog?
 7. Wat neem je komende week mee vanuit de preek als het gaat om ‘Doen wat Jezus zegt’?

Paaszondag 17 april 2022 – Doen wat Jezus zegt (1)

Op deze zondag start er een prekenserie met als thema ‘Dóen wat Jezus zegt’. In een tijd waarin Nederland steeds ongeloviger wordt is het zinvol om zelf, als gelovigen, ook weer te ontdekken waar het in geloven nu eigenlijk om gaat. Tussen Pasen en Pinksteren 2022 proberen we dit antwoord uit: geloven is dóen wat Jezus zegt. We laten ons inspireren door de Bergrede van Jezus (ook in 2017-2018 ging een aantal preken over de Bergrede – zie hieronder enkele PreekKrachten). In de eerste preek in de serie staan we stil bij het slot van de Bergrede waarin Jezus nadrukkelijk zegt: als je wel luistert naar mijn woorden maar er niet naar handelt, dan stort je huis in elkaar. Het is dus: tijd voor actie, voor doen, voor handelen. Maar om te voorkomen dat we in een ongezonde activisme terecht komen is het van groot belang om ons allereerst te focussen op Jezus (Wie is Hij?) en op zijn woorden (Wat zegt Hij?) Als we oprecht luisterend verbonden zijn met Jezus begint er dankzij zijn Geest nieuw leven te stromen waardoor we als was het vanzelfsprekend gaan dóen wat Jezus zegt. We staan dus stil bij: praktisch christen zijn vanuit de Bergrede van Jezus.

Handreikingen voor een geloofsgesprek

 • Luister persoonlijk de preek terug (na afloop van de dienst kan dat hier op YouTube).
 • Luister als start van de samenkomst naar de hele Bergrede (via deze podcast) en deel na het luisteren wt je is opgevallen, wat je heeft geraakt.
 • Zoek op internet enkele afbeeldingen van Jezus die de Bergrede houdt, kijk er samen naar en deel met elkaar wat je ziet en wat je opvalt.
 • Spreek door over deze vragen:
  1. Wat is geloven volgens jou ?
  2. Wat betekent het voor jou persoonlijk en voor de kerk dat Nederland steeds ongeloviger wordt?
  3. Hoe kan de Bergrede van Jezus helpen om praktisch christen te zijn?
  4. Welke ene uitspraak uit de Bergrede neem jij komende tijd mee in je hoofd en je hart met het verlangen dat je wat Jezus daar zegt in praktijk brengt in je dagelijkse leven?

Eerdere PreekKrachten

Hieronder vind je enkele ‘oudere’ PreekKrachten met een preeksamenvatting en met gespreksvragen voor een geloofsgesprek. Je kunt ook de preek die erbij hoort terugluisteren! Op deze pagina vind je veel meer PreekKrachten Op deze pagina vind je veel meer LuisterPreken