Op deze pagina vind je al het cursusmateriaal rond het eenvoudige woord ‘dank’.

 • 1 De zondagmorgenvideo
 • 2 Preek over ‘Dank’
 • 3 Luisterliederen
 • 4 Oefeningen
 • 5 Gespreksvragen
 • 6 Podcast Danken met een dubbel gevoel
 • 7 Video: Het Sacrament van het Huidige Moment
 • 8 ‘Dayenu’
 • 9 Duizendmaal dank

1 De zondagmorgenvideo

In onderstaande video geef ik je een introductie in het tweede eenvoudige woord: Dank. [of klik hier]

2 Preek over ‘Dank’

In de Plantagekerk ging het zondagmorgen 8 januari 2023 over het eenvoudige woord ‘dank’. Je kunt de preek hier terugkijken en -luisteren:

Beluister de preek hier als podcast:

3 Luisterliederen

‘Breng dank aan de Eeuwige’

‘Danklied’

‘Thank You’

Dit lied met een Nederlandse ondertiteling: klik hier.

‘Consider the Lilies’

‘Big Yellow Taxi’

Op blz. 73-73 van ‘Naakte spiritualiteit’ gaat het over een lied van Joni Mitchell: ‘Big Yellow Taxi’. Dat nummer kun je hieronder beluisteren:

4 Oefeningen

1 Drie keer dank

Onderstaande afbeelding met oefening is gedeeld in de WhatsApp-groep. Een 🧡 plaatsen kan helaas niet op deze webpagina.😀

Link: https://bit.ly/vandaagbenikdankbaar

2 Lichaamsgebed (‘Naakte spiritualiteit’. blz. 289)

In ‘Naakte spiritualiteit’ biedt Brian McLaren in bijlage 2 bij elk eenvoudige woord een lichaamsgebed aan waarin de gebedsoefening wordt versterkt met een gebaar of een houding.

Dank
Hef je vuisten op
(om je weerstand te tonen tegen hebzucht en het nooit-genoegsysteem)
en open ze daarna
(als gebaar van dank aan God)
en waardeer de overvloed die je al bezit.

3 Eenvoudig gebed (‘Naakte spiritualiteit’, blz. 292)

Dank u, Heer, voor…
(Benoem wat je gegeven is, zoals het in je opkomt.)

Als ik zou stoppen met dankbaar te zijn…
(Vertel God wat er met je zou gebeuren als je niet zou danken.)

Dank U!
(Beschrijf hoe je het voelt om zo gezegend te zijn.)

4 Een muur van dankbaarheid

Een deelnemer aan de cursus deelde een tekst over dankbaarheid: “Iik wil een muur van dankbaarheid boven mijn bed”. Lees er hier meer over en laat je inspireren.

5 Gespreksvragen

Bij Hoofdstuk 6 – Dank: het geluk van waardering geven

 1. Reageer op deze uitspraak en geef er enkele voorbeelden bij: Het is niet hoevéél je hebt dat gelukkig maakt; het is hoeveel je het weinige of vele dat je hebt, waardéért.
 2. Praat met elkaar over de relatie tussen dankbaarheid, consumentisme en verslaving.
 3. Probeer de ‘behandeling’ van de auteur voor het Big Yellow Taxi-syndroom ook uit, beginnend met je lichaam, bezittingen, familie, andere mensen, enzovoort. Wat valt je op in deze oefening in dankbaarheid? Wat vond je de laatste tijd eigenlijk maar heel vanzelfsprekend?
 4. Is er ooit een moment geweest waarop jij het soort extatische dankbaarheid ervoer dat de auteur aan het eind van dit hoofdstuk beschrijft?

Hoofdstuk 7 – Dank: Dayenu – het is genoeg, en er is toch nog meer!

 1. Welke nieuwe inzichten heb je gekregen bij de regel uit het Onze Vader: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’?
 2. De auteur spreekt over ‘het voordeel van nadelen’. Kun je enkele van zulke voordelige nadelen bedenken waar je nu dankbaar voor bent?
 3. Deel je ervaringen in het oefenen met dank, nogmaals, dit of dayenu.
 4. Hoe zou je leven eruit zien als je de rest van je dagen dankbaarder zou zijn? Wat weerhoudt je er vooral van om dankbaarheid te beoefenen?
 5. Welke vragen heb je nog over dankbaarheid?

6 Podcast Danken met een dubbel gevoel

In deze podcast geef ik een aantale reacties van cursusdeelnemers door rond het thema dank en dankbaarheid. Want is danken wel zo vanzelfsprekend? En wat moet je als je dat woord ‘dank’ maar lastig vindt?

7 Video: Het Sacrament van het Huidige Moment

8 ‘Dayenu’

Brian McLaren sluit de twee hoofdstukken over ‘Dank’ af met aandacht voor het Hebreeuwse woord Dayene: ‘Het zou genoeg zijn geweest’: ‘Als God dit alleen had gedaan, het zou genoeg zijn geweest, maar God geeft nóg meer!’

Het is mooi om zo’n Hebreeuws woord en de sfeer die erbij hoort wat te proeven. Dat kan door onderstaande drie video’s te bekijken en te beluisteren! (Lees via deze link een Engelse versie van een Dayenu-lied daarbij met een Nederlandse vertaling.)

9 Duizendmaal dank

Een deelnemer aan de cursus attendeerde me op het boek ‘Duizendmaal dank. Zoek het ware leven waar het te vinden is vlak voor je neus’ van Ann Voskamp. In onderstaande video hoor je haar zelf aan het woord over dankbaarheid:

Uit het kunstboek

Cursusdeelnemer Marian Zwartepoorte maakt naar aanleiding van de studie ‘Naakte spiritualiteit’ een kunstboek waarin zij iedere week naar aanleiding van haar gevoel en overdenking van de studie een bladzijde maakt, kleur en vorm geeft aan de woorden en de beleving van de studie.