• God vinden in de stilte.
  • Bidden zonder woorden.
  • God zoeken terwijl je stil bent.

Zou je daar meer over willen weten en meteen ook mee willen oefenen? Dan is deze workshop echt iets voor jou.


We nemen een dagdeel van tweeëneenhalf uur om ons samen – maar tegelijk thuis in eigen omgeving in online verbondenheid – te verdiepen in de theorie en praktijk van het centrerende gebed.

Dat is een manier van bidden waarin de stilte centraal staat en waarin je één woord hebt – je ‘gebedswoord’ – dat je helpt om steeds opnieuw terug te komen bij je verlangen om hier en nu in Gods aanwezigheid te zijn.

Centrerend bidden

We gaan concreet aan de slag met deze richtlijnen voor deze vorm van gebed:

Ga ontspannen zitten en word stil.

(1)
Wend je vertrouwend en liefdevol naar God toe
die woont in het centrum van je wezen.
(2)
Introduceer je gebedswoord
en laat dat vriendelijk aanwezig zijn
ter ondersteuning van je toewending naar God.
(3)
Keer, telkens als je merkt dat je met iets anders bezig bent,
met behulp van je gebedswoord
eenvoudig en vriendelijk terug naar God.

Bid ter afsluiting de woorden van het Onze Vader.

Wat en wanneer?

  • Datum: donderdag 16 juni 2022
  • Tijd: 9.00-11.30 uur
  • Waar: online (via YouTube Live)
  • Kosten: een donatie achteraf (richtlijn: 15 euro)
  • Aanmelden: kan tot en met woensdag 15 juni 2022

De workshop is heel geschikt als je nog niet eerder kennis hebt gemaakt met centrerend bidden. Maar ook als je daar al wel (enigzins) mee vertrouwd bent, zul je deze workshop als helpend en verfrissend ervaren om nieuwe toewijding aan deze vorm van gebed te vinden.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaande button. Als je dat gedaan hebt ontvang je in je mailbox een bevestiging van je aanmelding.