Leren leven in de Geest van Jezus

Op zoek naar verdieping en verstilling, naar meer ‘spirit’ in je leven? Dit online platform is een School voor Spiritualiteit met een duurzaam aanbod van onderwijs- en leeractiviteiten op het gebied van spiritualiteit, beodeld voor iedereen die graag geïnspireerd wil worden om te groeien in haar of zijn spiritualiteit.

Spiritualiteit is voor mij, kort gezegd: leven in de Geest van Jezus. Spiritualiteit gaat over hoe de Geest van de Heer werkt in het dagelijkse leven van mensen die verlangen naar het goede leven.

Doelgroepen

Bij deze School voor Spiritualiteit gaat het vooral om een aanbod van online cursussen en webinars, online retraites en vieringen. Ik richt met op de volgende doelgroepen:

  • christenen die op zoek zijn naar geestelijke verdieping waarbij meer ruimte is voor eenvoud, stilte en contemplatie;
  • zoekers die willen ontdekken wat een christelijke spiritualiteit heeft te bieden op de markt van zin- en betekenisgeving;
  • werkers in de kerk die verlangen naar herbronning van hun spiritualiteit.

Waarom?

Waarom is zo’n School voor Spiritualiteit nodig? Ik neem het volgende waar:

  • Veel christenen nemen niet de verantwoordelijkheid voor hun eigen geestelijke leven en maken zich afhankelijk van bijvoorbeeld kerkdiensten, predikanten en conferenties. – Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen geestelijke leven?
  • Veel christenen ervaren hun leven als druk en rusteloos, overvol en overprikkeld. Ze zijn op zoek naar rust, stilte, ruimte en diepte in de hoop daar God weer te ontmoeten die ze in de drukte van het leven zijn kwijtgeraakt. – Hoe kan ik voorbij alle drukte en chaos God weer vinden in rust en stilte?
  • Veel spirituele zoekers weten onvoldoende dat ook de christelijke traditie een inspirerend aanbod heeft op de markt van zingeving en spiritualiteit – Waar vind ik aansprekende bronnen voor mijn spiritualiteit?
  • Veel werkers in de kerk (predikanten, pastoraal werkers en andere theologisch geschoolden) ervaren dat er binnen hun theologische opleiding onvoldoende aandacht is (geweest) voor hun persoonlijke spirituele vorming. Op dat gebied verlangen ze naar meer: meer eigen spiritualiteit om ook meer uit te kunnen delen aan anderen. – Wie helpt mij als werker in de kerk om me blijvend te verbinden met bronnen van spiritualiteit?