In de cursus ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ is de lectio divina geoefend aan de hand van onderstaande zes bijbelteksten. Je kunt een audio opname beluisteren van de ingesproken teksten.

Psalm 143:8

Laat mij in de morgen uw ​liefde​ horen,
in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar u.


Psalm 143:10

Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.


Psalm 143:5-6

Ik denk terug aan vroeger dagen,
mijmer over uw daden
en beschouw het werk van uw handen,
ik strek mijn handen naar u uit,
dorstig als droge aarde. 


Johannes 15:5

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem,
zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder mij kun je niets doen.


Johannes 15:9-10

Ik heb jullie liefgehad,
zoals de Vader mij heeft liefgehad.
Blijf in mijn ​liefde:
je blijft in mijn ​liefde​
als je je aan mijn geboden houdt,
zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb
en in zijn ​liefde​ blijf. 


Johannes 15:16

Jullie hebben niet mij ​uitgekozen,
maar ik jullie,
en ik heb jullie opgedragen
om op ​weg​ te gaan
en vrucht te dragen,
blijvende vrucht.