In de komende maanden ben ik (onder andere tijdens enkele studieverlofweken begin mei en begin juni) bezig met het schrijven van een nieuw boek. De titel: De ontmoeting. 12 uren met Jezus. Retraiteboek. Ik mocht van de uitgever er zelf een advertorial over schrijven:

Druk
Het is een van de meest gegeven antwoorden op de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ ‘Druk!’ Maar steeds meer mensen willen met dat antwoord niet langer genoegen nemen. Want daar leef je toch niet voor: om het altijd maar druk te hebben?

Zoektocht
Daarom is er een zoektocht gaande naar manieren om temidden van allerlei afspraken, verplichtingen, deadlines, projecten, zorgtaken en hoge eisen die aan je gesteld worden rust te creëren. Want zonder rustmomenten slibt het leven dicht. We hebben als mensen ruimte nodig tussen onze activiteiten door op adem te komen en nieuwe energie op te doen.

Spatie
Ik vergelijk dat zelf graag met de ruimtes tussen de woorden van een geschreven tekst: de spaties. Zonder spaties kunnen we een tekst niet lezen. De woorden worden pas herkenbaar als er spaties tussen staan. Spatie betekent letterlijk: ruimte. Dat komt van het Latijnse spatium dat we nog herkennen in het Engelse space. De spatie geeft ruimte om even adem te nemen voor het volgende woord. Zo zijn mensen op zoek naar ruimte in een leven dat zo gemakkelijk dichtslibt. Het nemen van een retraite is daarvoor een goede mogelijkheid.

Dichterbij jezelf
Een retraite is een kortere of langere periode waarin je je terugtrekt uit je dagelijkse bezigheden om tot rust te komen en adem te scheppen. Je gaat nadenken over de vragen die weggeduwd worden door een leven dat almaar door gaat, vragen die wel van essentieel belang zijn: Wie ben ik? Waarvoor leef ik? Wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Wat vind ik echt belangrijk? Wat zijn de pijnlijke punten in mijn leven waarvoor ik wegloop maar die wel telkens weer van invloed zijn op mijn relaties? Het zijn deze vragen die je helpen om weer dichter bij jezelf te komen.

Dichterbij God
Tegelijk kan een retraite ook (en voor veel mensen: in de eerste plaats) de kans betekenen om tot een nieuwe ontmoeting met God te komen. Ook voor christenen geldt wat ik hierboven schreef: dat ze zichzelf verliezen in de volle veelheid van de drukke dagen die maar doorgaan. Maar ze kunnen ook hun verbinding met God verliezen. Hun spiritualiteit kan opdrogen en de kern van hun leven kan zo leeglopen. Op retraite gaan betekent dan: je opnieuw bewust worden van de rol die God in je leven speelt, Jezus weer ontmoeten als de Heer die jou nabij is, zoeken naar de Geest die je leven wil vervullen. Maar hoe doe je dat?

Praktisch
Het woord retraite lijkt te suggereren dat het om een langere periode gaat. En dat is zeker ook een belangrijke mogelijkheid, want we hebben echt tijd nog om weer dichterbij onszelf en bij God te komen. Maar een retraite hoeft niet per se lang te duren: je kunt je ook aanwennen om regelmatig korte momenten of dagdelen te reserveren. Een retraite hoeft ook niet per se op een andere locatie plaats te vinden (bijvoorbeeld een klooster of een retraitecentrum): je kunt ook je eigen stilteplek in huis creëren. Uiteindelijk gaat het om de geestelijke oefeningen die je in een retraite doet, zoals:

  • mediteren met de bijbel: woorden van God diep tot je door laten dringen door er lang en liefdevol naar te luisteren;
  • bidden: het gelaat van de Heer zoeken en ontdekken dat hij het liefst heeft dat je gewoon dicht bij hem bent en bij hem schuilt;
  • de stilte beoefenen: zwijgen, naar binnen keren en luisteren naar de stem van de Geest;
  • geestelijk lezen van spirituele lectuur: je laten vormen door klassieke en hedendaagse auteurs en hun spirituele en meditatieve boeken.

De ontmoeting. 12 uren met Jezus is een nieuw en eigentijds retraiteboek dat met name bij dat laatste wil helpen. Het is een handreiking voor wie retraitemomenten in zijn of haar leven wil creëren: om dichterbij jezelf te komen en bij de Heer.