kruisstilleweek1Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn .
(Lucas 23:43)

Jezus hangt tussen twee misdadigers. Bandieten zijn het, met heel wat op hun kerfstok. Het was
geprofeteerd: ‘Hij is onder de misdadigers gerekend’ (Jes. 53:12). Maar ook nu blijft Jezus zijn missie trouw. Hij brengt het koninkrijk nabij. ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’ (Mat. 9:13).

Een van de medegekruisigden is geraakt door alles wat er gebeurd en gezegd en geschreeuwd wordt rondom het kruis. Maar hij is vooral geraakt door Jezus. Hij kijkt hem aan. Hij zegt: ‘Jezus!’ Wat een heerlijke naam: redder, verlosser! ‘Denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ De aanwezigheid van Jezus aan het kruis is voor deze misdadiger een woordeloze uitnodiging: ‘Kom naar mij, dan zal ik jullie rust geven’ (Mat. 11:28). Jezus bevestigt het: ‘Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Met Jezus zijn, dat is: het paradijs, het koninkrijk dat niet met geweld komt, maar in een Geest van zachtmoedigheid.

Maar waar kom ik in dit verhaal voor? Paulus schrijft in Galaten 2: ‘Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.’ Ik leer mezelf hier zien als naast Jezus gekruisigd: met al mijn zonden en tekorten, waarvoor ik het oordeel verdien, mag ik naast Jezus hangen en ontdekken dat hij het heeft gedragen en verzoend. Wat het ook is, hoe erg ook, hoe lang ook, het is nooit te erg en nooit te laat in dit leven. Ik leer mezelf hier ook zien als met Jezus gekruisigd: in hem hang ook ik aan het kruis. Dat leert me hoe ik leven mag: in zijn zwakheid, die krachtig is, zachtmoedig en nederig.

Ten diepste gebeurt hier pastoraat! Het beeld van de gekruisigde Heer met naast zich de goede moordenaar is een model voor pastoraat: vanuit eigen zwakheid, niet veroordelend, met de ogen en het hart van Jezus richt ik me op de ander. Het is pastoraat in de sfeer van het koninkrijk: in zwakheid en gebrokenheid dichtbij de ander komen en het paradijselijke koninkrijk laten zien en ervaren.