mountLeerling van Jezus zijn. Ik vind het prachtig om daarin te groeien en daarover na te denken. Tegelijk merk ik dat er er binnenin mij ook stemmen klinken die bezwaren maken. Het zijn mijn eigen gedachten, en regelmatig ook gedachten die zich in mij hebben vastgezet omdat ik ze van anderen hoorde. Hieronder volgt een weergave van die gedachten, die ik als weerstanden ervaar om me toe te wijden aan het leerling van Jezus zijn. Ik hoop dat ik ze, juist door ze expliciet te maken, beter onder ogen kan zien en er iets mee kan doen.

1. Je moet oppassen dat je Jezus niet te centraal stelt. Het gaat uiteindelijk om God! Heb je niet veel te veel aandacht voor Jezus? Is dit geen Jesulatrie? God is toch veel meer dan Jezus?

2. Leerling van Jezuszijn betekent zeker dat je vooral met het Nieuwe Testament bezig bent, en dan nog weer speciaal met de evangeliën? Maar je moet toch ‘al de raad Gods’ verkondigen? Dan is dit toch een enorme versmalling? Er moet in de prediking evenwichtig aandacht zijn voor het Oude Testament en het Nieuwe Testament!

3. De bergrede, dat is toch eigenlijk allemaal wel heel erg praktisch: natuurlijk, het zou wel moeten, zo leven, maar dat lukt niet. Ik denk trouwens dat het beter is om toch maar bij de Tien Geboden te blijven. Die zijn immers nog altijd geldig en ook voor vandaag belangrijk? Het zijn toch niet voor niets die woorden die in de kerkdienst altijd worden voorgelezen?

4. Leerling zijn: dat was toch heel speciaal voor de eerste twaalf (elf) leerlingen? Dat kun je och niet zomaar naar vandaag toe vertalen? In de Romeinenbrief, waar de kern van het evangelie staat, gaat het toch nooit over leerling-zijn?

5. Kom je zo niet heel gemakkelijk uit bij een Jezus die vooral een wijsheidsleraar is, eigenlijk alleen maar een groot moreel voorbeeld? Je moet wel erg oppassen als je deze weg gaat bewandelen! Voor je het weet is Jezus net zo iemand als bijvoorbeeld Boeddha!

6. Jezus is gekomen om de straf op onze zonden te dragen. Daar gaat het om! Het kan toch niet zo zijn dat je eerst op een heel bijzondere manier leerling van Jezus moet worden om in de hemel te kunnen komen? Creëer je zo niet een soort clubje van elite-christenen, de échte volgelingen van Jezus? Je geeft me door de manier waarop je spreekt het gevoel dat ik maar een tweede rangs christen ben.

7. De opdracht in Matteüs 28:16-20 is allang vervuld! De leerlingen van Jezus zijn toch naar alle volken toe gegaan om leerlingen te maken? Iedereen kan het nu weten! We zijn in een heel andere tijd gekomen. De kerk is verder gegaan. Er is ook nog zoiets als de kerkgeschiedenis. Daar heb je wel heel weinig aandacht voor zo. Alsof we terug zouden moeten naar het begin. Dat is toch pure miskenning van wat God ook na de tijd van de Bijbel door de eeuwen heen gedaan heeft? Dit is allemaal melk, geen vast voedsel.

Misschien vind je dat ik al deze vragen wat chargeer. Toch vloei het zo zonder enige moeite uit mijn pen want ik heb het of zelf gedacht of ik heb het anderen min of meer letterlijk zo horen zeggen. Het zijn gedachteconstructies die een blokkade kunnen vormen op de weg naar de keuze om ons toe te wijden aan leerling -zijn?

8. Sorry, mag ik nog een keer: hoor ik je daar over toewijding speken? Dat stoort me echt! Dat elite-gedoe! Dat Jezus-gedoe! Pure ondankbaarheid is het! Jezus heeft aan het kruis toch alles al gedaan? Hij heeft toch betaald voor al onze zonden? Denk je echt dat je daar nog wat aan toe moet voegen? Dat is eigenlijk best wel arrogant. Dat de genade blijkbaar niet genoeg voor je is. God zegt het toch zelf: je hebt niet meer dan mijn genade nodig!?

Maar er is ook een andere kant. Dallas Willard wijdt er deze paar bemoedigende en uitnodigende zinnen aan:

The appeal and power of Jesus’ call to the kingdom and discipleship is great, and people generally, of every type and background, will respond favorably if that call is only presented with directness, generosity of spirit, intelligence, and love, trusting God alone for the outcome (p. 372)

Zo heb ik het afgelopen zondag ook ervaren in de reacties op de preek waarin ik de oproep om concreet leerling van Jezus te zijn. Ik geloof dat er heel veel christenen op deze boodschap zitten te wachten, ernaar verlangen omdat ze ontevreden zijn met een lauw geloof, zich onmachtig voelen om zondag en maandag echt aan elkaar te verbinden, het gevoel hebben dat Jezus voor hen best wel belanrgijk is maar toch echt niet de allerbelangrijkste. Ik hoor de vraag als het ware rondzingen in de kerken: ‘Vertel ons over dat koninkrijk, leer ons hoe we leerlingen van Jezus kunnen zijn, want we willen het echt wel! Maar waar zijn de mensen die ons daar (op zondag) over onderwijzen, concreet, praktisch, liefdevol, geduldig en die voor ons levende voorbeelden zijn?’