contemplativeoutreachVandaag heb ik een heel inspirerende bijeenkomst bijgewoond in Heemstede (in de Pauwenhof achter de Oude Kerk). Met een tiental vrouwen en mannen (waaronder zes PKN-voorgangers, een trainer-coach, een zuster van Alverna uit Aerdenhout en een zuster uit mijn gemeente die zelf ook geestelijk verzorger is – allemaal mooie en inspirerende mensen) die allemaal op hun eigen manier betrokken zijn bij de thematiek van gebed, spiritualiteit, mystiek, pastorale en geestelijke begeleiding, hebben we deze dag gewijd aan beoefening van en bezinning op Lectio Divina (geestelijk lezen van de Schrift) en Centering Prayer (centrerend gebed).

In ons midden was David Muyskens, vertegenwoordiger van de beweging Contemplative Outreach die bezig is met de verspreiding van het gedachtengoed van mensen als Thomas Keating en Basil Pennington. Deze dag was voor mijzelf een concrete stap op de weg van mijn verlangen om meer met gebed bezig te zijn: meer tijd, in meer vormen, en met meer intensiteit. De weblog-serie gedurende de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren over Bidden was daar ook al een uitdrukking van. Naast Lectio Divina is met name de aantrekkingskracht van Centering Prayer sterker geworden. In essentie is dat een manier van bidden waarin het er om gaat de relatie met God te verdiepen door de stilte te zoeken. Voor deze vorm bestaan ook een aantal concrete handreikingen. Hieronder volgen ze, in het engels omdat de precieze kleur van de verschillende begrippen niet zo heel gemakkelijk over te bengen is in het Nederlands (meer engelstalige informatie kun je vinden op www.contemplativeoutreach.org.

1. Choose a sacred word as the symbol of your intention to consent to God’s presence and action within.

2. Sitting comfortably and with eyes closed, settle briefly and silently introduce the sacred word as the symbol of your consent to God’s presence and action within.

3. When engaged with your thoughts*, return ever-sogently to the sacred word.

4. At the end of the prayer period, remain in silence with eyes closed for a couple of minutes.

    *thoughts include body sensations, feelings, images, and reflections

Ik had aanvankelijk wel wat reserves te overwinnen omdat je bij een oppervlakkige kennismaking met deze handreiking al snel kunt denken dat dit iets te maken heeft met oosterse mystiek, mantra’s en alles wat daarom heen speelt (zoals het zoeken van een andere staat van bewustzijn; googelen op ‘centring prayer’ levert in het nederlandse taalveld ook al snel buitengewoon kritische reacties op). Bij een diepgaandere kennismaking met het concept van Centering Prayer en ook in de beoefening ervan blijkt dat het daar niets mee van doen heeft. In wezen gaat het om een heel eenvoudige handreiking om je te helpen leren stil te bidden, zonder woorden, met alleen maar het verlangen om in Gods aanwezigheid te zijn en te rusten in Christus.

David Muyskens maakte in dit verband een verhelderend onderscheid tussen drie dimensies in het gebed:

1. Gebed als spreken (met woorden)
2. Gebed als luisteren (naar Gods stem)
3. Gebed als gemeenschap (in de stilte van de Geest)