kerkraamIn een uitgebreide en opbouwende reactie vraagt Ronald aandacht voor de definitie van spiritualiteit. Hij schrijft:

Ik neem even aan – Jos – dat jouw definitie van spiritualiteit een christelijke definitie is of een definitie van christelijke spiritualiteit. Of niet?

Missionair bezig zijn kan volgens mij niet zonder de aansluiting op de metaforische Wijnstok waaruit wij onze levenssappen ontvangen (Joh 15) En volgens mij heeft christelijke spiritualiteit alles te maken met de vraag hoe wij deze levenssappen kunnen ontvangen, zodat we in wie we zijn (man, vrouw, karakter etc) en in alle relaties die we hebben met mensen en de rest van de schepping, de ’spirituele’ vruchten kunnen laten zien (Gal 5:22).

Het bewuste bezig zijn met dit proces is voor mij spiritualiteit. Dat kan persoonlijk – door activiteiten als gebed, bijbellezen, zingen, luisteren, stil vallen, ontvankelijk worden, mediteren etc. – maar aangezien de Geest van Jezus ons verbindt, zal er ook een gemeenschappelijke uitwerking zijn. Met dit gegeven kan christelijke spiritualiteit niet alleen in een klein hoekje plaatsvinden. Het kan daar beginnen en soms moet je daar weer naar terug, maar het zal ook altijd de ander zoeken. De liefde van Jezus brengt ons immers bij de ander. Dat betekent dat christelijke spiritualiteit ons ook zal richten op onze medemens waarin ook pastorale en missionaire gerichtheid en activiteit kan plaatsvinden.

Ik vraag me nog wel af – Jos – of je definitie niet te breed is. 

Dat ik het met ‘leven in de Geest van Jezus’ heb over christelijke spiritualiteit, lijkt mij persoonlijk duidelijk (tenzij je ‘de Geest van Jezus’ zou interpreteren als zoeits als ‘de Christusgeest’ – dan kom je in de sfeer van new age terecht). Ik vind vooral de term ‘leven’ cruciaal omdat het een veelzinning begrip is. In mijn boekje Geworteld leven. Christelijke spiritualiteit ga ik er breder op in. Daarin wijzen ook de verschillende hoofdstuktitels de weg naar een brede invulling van spiritualiteit: Spiritueel leven – De levende God – God en ik – Gedisciplineerd leven – Nieuw leven – Leven in verbondenheid – Alledaags leven.

Ik denk dat ‘het bewuste bezig zijn met het proces waarin we de levenssappen van de Wijnstok ontvangen’ een te smalle definitie van spiritualiteit biedt, omdat het wellicht te eenzijdig op het oefen-element (‘gedisciplineerd leven’) inzoomt. Er is zelfs iets voor te zeggen om niet primair de mens ‘subject’ van spiritualiteit te laten zijn, maar God. Spiritualiteit is dat de levende God, in Christus en door de Geest, realiteit in mijn leven is.

Een volgende keer schrijf ik daar iets over aan de hand van de van Robert E. Webber geleende metafoor ‘De hemelse omhelzing’ (The Divine Embrace).