Spirituele theologie is gericht op spirituele vorming. Dat is de tweede dimensie of fase die ik in navolging van Larry Crabb onderscheid als het gaat om spirituele gemeenteopbouw.

Spirituele theologie >> vorming >> gemeenschap >> missie

Crabb zelf voelt zich nauw verwant met de beweging van Spiritual Formation waaraan namen als die van Richard Foster (Renovaré) en Dallas Willard zijn verbonden. Tegelijk waarschuwt hij ook voor het gevaar van die beweging.

Te vaak, ben ik bang, komen mensen die een pleidooi voeren (ik ben één van hen) voor een focus op spirituele vorming in de kerken gevaarlijk in de buurt van misleidende reclame. Soms lijken ze te impliceren, en soms wordt het zelfs expliciet onderwezen, dat spirituele oefeningen en spirituele retraites en spirituele begeleiding en spiritueel lezen zullen leiden tot een ervaring van eenheid met God die hun dorst compleet lest, die de leegte vult met een gevoelde ervaring van volheid en verbinding, van een heid met God. (Real Church, blz. 111)

Als Crabb dus schrijft over spirituele vorming legt hij er alle nadruk op dat we niet moeten verwachten dat we allerlei prachtige en bevredigende spirituele ervaringen zullen hebben. Dat is niet het doel van spirituele vorming.

Spirituele vorming zal niet onze ervaring van God doen groeien maar onze dorst naar God. In Surprised by Joy suggereert C.S. Lewis dat, tot na dit leven, ons verlángen naar God de zoetste ervaring is die God ons tijdens dit leven geeft.

Zo heeft in de spirituele vorming die Crabb voor ogen heeft donkere nacht van de ziel een heel eigen plaats: God is een God die zich soms verborgen houdt en dat doet hij om de leegheid en de eenzaamheid die ik dan ervaar te gebruiken om mijn dorst naar hem te verdiepen totdat ik naar niets anders meer zo sterk verlang als naar hem.

Bovendien gaat het Crabb erom dat de kerk werkelijk oog heeft voor het diepste probleem van alle mensen, ook van christenen: dat ze niet ‘verslaafd’ zijn aan God maar aan zichzelf, aan plezier, aan de directe ervaring van plezier op welke manier je die ook maar zou krijgen.