Vandaag reed ik langs het gebouw van de Protestantse Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden in Beverwijk (niet zover van de Immanuëlkerk aan de Olieslagerslaan in Beverwijk waar ik vanmiddag vorging, het gebouw van de gemeente waar ik van 1998 tot 2003 predikant ben geweest) waar al jarenlang volhardend op een groot wit bord aan de buitenmuur korte teksten verschijnen die tot nadenken stemmen. Op dit moment staat daar te lezen:

GOD LAAT ZICH VINDEN, NIET VASTLEGGEN

Rond de thematiek die door Boele Ytsma op de agenda is gezet door middel van de wandeltocht die volgende week plaats vindt (’tochtgenoten’, ‘pioniers’, ‘de zoeker en het verlangen’) vond ik deze uitspraak een voltreffer. Want wat zo belangrijk is rond ‘zoekend geloven’, namelijk dat God zich niet laat vastleggen, kan ook uitlopen op een gecultiveerde onzekerheid die geen recht doet aan ervaringen van christenen die zoekers zijn maar die toch niet zouden willen zeggen dat God zich niet laat vinden.

Op dit punt is het gesprek dat Boele op gang brengt denk ik ook best nog wel spannend. Met Boele verlaat ik graag de ‘Kathedraal van Zeker Weten’. Maar wil ik daarmee ook alle ‘zeker weten’ (met kleine letters) achter me laten? Ja, als het een ‘zeker weten’ is dat vastlegt, een ‘zeker weten’ dat gelijk staat met het eigen gelijk, een ‘zeker weten’ waarin het mysterie niet meer doorklinkt, een ‘zeker weten’ dat gespeend is van elke bescheidenheid.

Maar er is ook een ‘zeker weten’ dat ik niet wil missen: ik weet zeker dat Jezus Heer is, ik weet zeker dat God van mij houdt, ik weet zeker dat de woorden van Jezus leven geven, ik weet zeker dat ik het niet zonder de heilige Schriften moet proberen te doen, ik weet zeker dat geloven een gezámenlijke tocht is, ik weet zeker dat God zich laat vinden.

De vraag naar de waarheid is onlosmakelijk verbonden met het gaan van de weg van het leven. Zeker, het gaat niet om de waarheid die gekoesterd en beschermd wordt in een ‘Kathedraal van Zeker Weten’, het gaat niet om de waarheid die vastlegt en vastpint, maar om de waarheid die vrij maakt, die in de ruimte zet, die je op weg helpt, die mensen tot tochtgenoten maakt op de weg achter Jezus aan.

Wanneer u bij mijn woord blijft,
bent u werkelijk mijn leerlingen.
U zult de waarheid kennen,
en de waarheid zal u bevrijden.

(Jezus in Johannes 8 vers 31 en 32)