Boele Ytsma voert in zijn boek ‘Authentiek. De zoeker en het verlangen’ een pleidooi voor lichter reizen. Morgen ga ik een eindje met hem meelopen. Het belooft prachtig weer te worden. Ik zal komen gekleed in poloshirt en korte broek en op sandalen. Best licht dus. In de korte broek zitten vrij ruime zakken. In één van die zakken neem ik morgen een zakbijbeltje mee.

Boele wil op zijn tocht vooral heel veel niet meenemen: ‘zware dogma’s, dikke belijdenissen en vastgeroeste gewoontes’. Wat hij wel meeneemt is prachtig:

Nee, dit is wat je zou moeten meenemen: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de lichtgewicht uitrusting die ons van pas komt. (blz 251)

Ik vind het prachtig en tegelijk te weinig. En daarover zou ik morgen met Boele in  gesprek willen zijn. Waarom zit er geen zakbijbeltje in jouw lichtgewicht uitrusting? Zeker, ik weet ervan dat je met de bijbel op zak van alles dicht kunt timmeren, dat je over de bijbel heen allerlei massieve theorieën kunt leggen, en dat is ook allemaal gebeurd en het gebeurt ook nog allemaal. Maar het is mij te weinig als je zegt ‘Alle spreken over boven komt van beneden’, ook al besef is beter dan vroeger dat ook de vingerafdrukken van mensen op de heilige schriften staan.

Voor mij is de bijbel de plek waar ik bij uitstek de stem van God hoor. En mijn ervaring is:

Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden,
want u geeft mij ruimte. (Psalm 119:32)

Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen. (Psalm 119:130)

De weg. Ruimte. Licht. Eenvoud. Allemaal woorden die ook in ‘Authentiek’ een cruciale rol spelen. En het inspireert me mateloos als ik daarover in de bijbel ga lezen. Daar kom ik ook Godzoekers tegen:

God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof. (Psalm 63:2-4)