Het gesprek over de kerk is volop gaande. Hoe moeten we in de 21e eeuw gemeente van Jezus zijn? Heeft het traditionele instituut afgedaan? Moeten we missionair worden, of spiritueel? Wat is de kern die we moeten herontdekken? Jezus? Eten, bidden, beminnen?

Dit gesprek over de kerk kan door het boek van Larry Crabb aan diepgang winnen. Als geen ander weet hij op een goudeerlijke, confronterende, diepgaande en pastoraal bewogen manier wezenlijk vragen aan de orde te stellen. Crabb vertelt eerst waarom zijn moeite met kerken en kerkdiensten steeds groter is geworden. Ook spaart hij nieuwe kerkvormen niet: zijn kritiek op zowel de seeker church als de emerging church is vrij stevig. Maar vervolgens benoemt en bespreekt hij vier kenmerken die de kerk de moeite waard maken.

Spirituele theologie: dat we steeds diepgaander de waarheid die vrij maakt leren kennen. Spirituele vorming: dat we door alle pijn en mislukking in ons leven heen steeds meer op Jezus gaan lijken. Spirituele gemeenschap: dat we ons in alle kwetsbaarheid vanuit onze ziel met elkaar verbinden en samen leren dansen met de drie-enige God. Spirituele missie: dat we in ons dagelijkse leven met mensen omgaan zoals Jezus dat deed.

Lezen dus!

[Deze korte recensie is verschenen in het februari-nummer van CV Koers]