Seth Godin (hier zijn blog) is auteur van meerdere bestsellers waar het boek ‘Tribes. Jij moet ons leiden’ er één van is. Het is een boek dat je helemaal moet lezen. Je vindt geen inhoudsopgave of logische opbouw. Je wordt meegenomen in een inspirerende en sprankelende gedachtestroom, met alleen maar tussenkoppen, over leiderschap, bewegingen en verandering. Het is dus geen to-do-boek maar een visionair verhaal over de kansen van bewegingen die verandering bewerkstelligen in een wereld die vol is met mensen die verlangen naar verandering (omdat ze de status quo zat zijn).

Wat bedoelt Godin met een ’tribe’? Een tribe is (blz. 7-8) ‘een groep mensen die met elkaar verbonden is, verbonden aan een leider én verbonden aan een idee. (…) Een groep hoeft maar twee dingen te hebben om een tribe te zijn: een gedeelde interesse en een manier om te communiceren’. Het zijn de tribes die veranderingen in de werkelijkheid bewerkstelligen, niet de (nieuwe) communicatiemogelijkheden of de projectplannen. En tribes hebben een leider nodig. ‘Een tribe zonder leider bestaat niet, en zonder een tribe kun je geen leider zijn.’

Een paar citaten:

Tribes draaien om geloof; over geloven in een idee en een gemeenschap (15).

Er lijkt geen tekort aan ideeën te bestaan. Wat ontbreekt is de wil om die ideeën ten uitvoer te brengen (50).

Verandering is geen kwestie van toestemming vragen. Verandering is een kwestie van vergeving vragen. Achteraf (81)

Het makkelijkst is het om te reageren. Het op een na makkelijkste is het om te antwoorden. Maar het moeilijkst is om te initiëren (97).

De taal van deze gedachtestroom laat zich gemakkelijk verbinden met datgene waar het in christelijke geloofsgemeenschappen ook om gaat: verandering, mensen die veranderen. De tribe lijkt me een zeer to the pointe metafoor voor geloofsgemeenschappen.

De gedachtestroom krijgt eigenlijk op één plek een paar concrete stapstenen (114-117). Godin reikt daar onder meer de hoofdbestanddelen van een (micro)beweging aan:

1. Publiceer een manifest
2. Zorg dat je bereikbaar bent voor je volgelingen
3. Zorg dat je volgelingen bereikbaar zijn voor elkaar
4. Realiseer je dat geld net het doel van de beweging is
5. Volg je vooruitgang

Als je daar mee over wilt weten, en als je wilt weten wat ‘schaapwandelen’ is, lees dan dit bruisende boek.