Wat is mijn droom voor de kerk in Nederland?

Kort samengevat: dat heel veel geloofsgemeenschappen en heel veel individuele christenen ervoor kiezen om 2 Korintiërs 3 vers 18 leidend te laten zijn in hun leven als christen:

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Waarom deze tekst? Omdat ik geloof dat de verandering waar we naar op zoek zijn voor de Nederlandse kerk diepe spirituele wortels moet hebben in deze centrale belofte! Een kerk die missionair wil zijn is een geloofsgemeenschap die bestaat uit mensen die op Jezus lijken.

Ik zie momenteel dat er heel veel aandacht is voor missionair gemeente zijn, en dat de diaconale dimensie van de kerk steeds meer handen en voeten krijgt. Ik juich dat zeer toe!

Maar ik zie ook iets anders. Ik zie heel veel onvervuld verlangen en heel veel verlammende verlegenheid als het gaat om het putten uit spirituele bronnen. Het is van wezenlijk belang dat de frisse missionaire wind die momenteel door ons land waait gepaard gaat met een praktische intensivering van ons geestelijke leven.

Ik verlang naar een 3vers18-beweging!

Meer daarover de volgende blogpost, maandag 31 oktober. Het zal gaan over Reformatie en Metamorfose. Kijk ook vast hier: www.josdouma.nl/3vers18.