Op deze dag van Reformatie (31 oktober 2011) wil ik mij uitspreken over een verlangen naar Metamorfose (of Transformatie). Om me heen in de kerken zie ik heel veel orthodoxe christenen die het buitengewoon moeilijk vinden om te putten uit hun spirituele bronnen. Terwijl juist dat zo belangrijk is wil Reformatie ook leiden tot Transformatie in het spoor van 2 Korintiërs 3:18:

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Tegelijk zie ik ook een heel brede, actieve en bevlogen beweging van missionaire vernieuwing. Een paar trefwoorden: gemeentestichting, kerkplanting, City to City, pioniersplekken, Total Church, Nederland zoekt, Present. Prachtig allemaal. Maar deze actieve en vaak vooral diaconaal gekleurde beweging lijkt niet samen te gaan met een even zichtbare en concrete spirituele vernieuwingsbeweging. Terwijl het in alle missionair-zijn uiteindelijk om gaat dat er mensen zijn die worden als Jezus om zo het evangelie te delen.

Daarom wil ik pleiten voor een beweging waarin het groeien in Christusgelijkvormigheid centraal staat. Een beweging die serieus neemt dat vele, vele christenen schoorvoetend moeten toegeven dat ze vervreemd zijn geraakt van een levend gebedsleven en van een persoonlijke omgang met de Schriften. Geen tijd. Te druk (met werk en kerk).

Deze geestelijke vernieuwingsbeweging kan de spirituele verdieping bieden die onmisbaar is voor de missionaire beweging die gaande is. Het is mijn verlangen dat de belofte van 2 Korintiërs 3:18 daarbij het focuspunt is. Het is ook vanuit dit verlangen naar een spirituele vernieuwingsbeweging als onmisbare voorwaarde voor een missionaire vernieuwingsbeweging dat ik dit boek schreef: ‘Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid‘. Dit boek, en het materiaal dat te vinden is op www.josdouma.nl/3vers18, wil een concrete handreiking zijn om samen en persoonlijk te zoeken naar de Metamorfose die door de Geest gebeurt wanneer we ons focussen op de luister van de heer, de schoonheid van Jezus, de glorie van Christus.

Wat heeft Nederland nodig, ook vanuit missionair perspectief gezien? Mensen die lijken op Jezus. Hoe gaan mensen lijken op Jezus? Door te kijken naar Jezus! Meegaan in een 3vers18-beweging betekent: samen oefenen in kijken naar Jezus in het vertrouwen dat het lijken op Jezus dan door de Geest tot stand wordt gebracht.

Handreiking
Op www.tijdmetJezus.nl begint vandaag een serie meditatie over ‘Kijken naar de Heer. De 3vers18-belofte’. Je kunt je abonneren op de dagelijkse mailing (5 dagen per week).

Downloads
Een proefhoofdstuk uit ‘Kijken naar de Heer’ (pdf)
Jezus aanbidden – een praktische 3vers18handreiking (pdf)
De namen, deugden, daden en woorden van Jezus (pdf)
Christocentrisch Bijbellezen – op een 3vers18-manier (pdf)