Vers van de pers: het eerste boek van Mathhijs Vlaardingerbroek. Het gaat over missionair gemeente zijn en op dat gebied heeft de auteur in de praktijk al heel veel gedaan.

Wat me in het boek aanspreekt is dat Matthijs Vlaardingerbroek het serieus neemt dat bestaande gemeenten zich kunnen ontwikkelen tot missionaire gemeenten. Uit de kerkplantingshoek hoor ik regelmatig dat bestaande kerken hopeloze gevallen zijn: het lukt toch nooit om missionair te worden, want de kerk is veel te naar binnen gekeerd. Nu zal ik meteen toegeven dat het niet gemakkelijk is om een traditionele kerk mee te nemen in een proces naar meer missionair zijn, maar ik heb altijd de intuïtie gehad dat het niet onmogelijk is. In die intuïtie word ik bevestigd door de bevlogen manier waarop dit boek spreekt over de vraag hoe je als kerk opnieuw missionair kunt zijn. Daarin is dit boek ook een stuk bemoedigender dan het nogal pessimistische ‘Marginaal en missionair’ van Wim Dekker. Geef mij dan maar ‘Grensverleggend en missionair’!

Vlaardingerbroek presenteert in het boek een voor Nederland nog redelijk nieuw missionair model : missionaire kringen. Een missionaire kring is een kleine groep van tussen de drie en twintig volwassenen die samen met elkaar en hun gezinnen een grote familie vormen. Hoewel ze deel zijn van een bestaande kerk, zijn ze vrijgesteld om doordeweeks met elkaar een hechte gemeenschap te vormen. Daarbij heeft elke missionaire kring een specifieke missie en doelgroep gekozen, waar zij zich als groep op richt.

Vlaardingerbroek is er zich in zijn (wel wat breedsprakige) boek van bewust dat dit model nog in de kinderschoenen staat. Maar als gemeentepredikant zie ik zeker mogelijkheden om dit in de praktijk toe te passen. Dat vraagt wel een ingrijpend omdenkproces en de durf om heel nieuwe stappen te zetten. Maar er is veel hulp voor handen (zie bijvoorbeeld: www.syneidesis.nl en www.urbanexpression.nl).

Wat me opgevallen is dat in dit boek naast het coachingsdenken ook het merkdenken (merkwaarden, beloftes) een prominente plaats krijgt. Dat is boeiend! Volgens mij zijn er nog geen andere missionaire publicaties in Nederland waarin dit gebeurt. Maar het gebied van bijvoorbeeld personal branding en internal branding biedt prachtige mogelijkheden om op een nieuwe en eigentijdse manier na te denken over de identiteit van de kerk of de missionaire kring.

Volgens mij gaat dit boek een stimulerende rol spelen in het missionaire denken in Nederland, vooral omdat de aansluiting wordt gezocht bij de bestaande kerken. Lezen dus, en zoeken naar manieren om in bestaande gemeente van binnenuit stappen te zetten richting missionaire kringen. EN als je al iets over de praktijk van dit nieuwe model wilt horen, lees dan het inspirerende verhaal over de Matthiasgemeente in Amstelland dat je in dit boek vindt (hoofdstuk 10, ‘Een droom van een kerk’).

Rond dit boek is er op 30 november een congres. Lees de congresfolder!