De vraag van een collega over hoe ik de thema’s en teksten vind voor mijn preken, leidde al tot drie blogposts (1, 2 en 3). In deze laatste post iets over de prekenserie die ik vanaf 22 januari wil starten (8 januari ben ik vrij, en op 15 januari besteed ik aandacht aan de Week van Gebed). Ik heb inmiddels gekozen voor een prekenserie over het Marcusevangelie. Waarom?

1. Al een paar keer kwam in de voorbije maanden het nieuwste boek van Tim Keller voorbij: King’s Cross. The Story of the World in the Life of Christ. Ik had inmiddels begrepen dat dat boek over het Marcus-evangelie ging, en het leek me daarom slim om dat boek aan te schaffen (in het Engels, er is inmiddels ook een Nederlandse vertaling: ‘Kruistocht. Het leven van koning Jezus’).

2. Een tweede reden voor de keuze om te preken over een evangelie is dat ik het gezien de preekthema’s die ik in het voorbije jaar aan de orde heb gehad (onder meer de doop, de vrucht van de Geest, gastvrijheid) het belangrijk vond om weer een serie preken te houden waarin de focus helemaal ligt op de persoon van Jezus zelf. Daar helpt Tim Keller ook erg bij. Zijn benadering wordt vooral gekenmerkt door het zoeken naar de relevantie van het evangelie van Jezus voor mensen in de 21e eeuw. In het filmpje dat als PR-materiaal dient voor zijn boeken brengt hij dat zo onder woorden (in mijn eigen vertaling):

Toen ik 35 jaar geleden startte met mijn bediening als prediker, zeiden heel veel mensen dat onze maatschappij in de loop van de tijd steeds minder religieus zou worden. Er zouden steeds minder gelovigen komen, omdat we wetenschappelijk en filosofisch steeds beschaafder zouden worden. Er zijn maar heel weinig mensen die dat nu nog zeggen. In feite lijkt het hierop: hoe geseculariseerder de maatschappij wordt hoe meer mensen gedreven worden om te zoeken naar transcendentie en zin en authentieke spiritualiteit. Mensen zijn serieus bezig om het geloof in zijn algemeenheid te onderzoeken, en het christendom in het bijzonder, zelfs in New York. En als ze op onderzoek gaan, dan ontdekken ze dit: dat het evangelie van Jezus Christus verrassend anders is. Het is anders dan goddeloosheid: de gedachte dat je geen God nodig hebt of dat er een kleine god in iedereen zit. Het is ook anders dan religie: de gedachte dat, als je heel goed en heel moreel bent, God je zal zegenen en zal redden. Als je nog nooit een stap in de kerk heb gezet, of je bent heel je leven al christen, dan zul je verrast worden door het evangelie en de persoon van Jezus Christus. Ik word zelf altijd opnieuw verrast. Ik schrijf voor mensen die het Christendom op afstand onderzoeken en voor doorgewinterde christenen en iedereen daar tussen in, om hen te helpen de verrassende waarheid, kracht en schoonheid van het evangelie van Jezus Christus nader te bekijken.

Dat spreekt me dus aan! ‘De kracht en de schoonheid van het evangelie van Jezus Christus nader bekijken!’ Dat is wat ik zou willen doen in een nieuwe prekenserie.

3. Een derde reden is deze: het is straks tien jaar geleden dat ik in de veertigdagentijd van 2002 tot een nieuwe vitaliteit in mijn geloofsleven mocht komen door de ontdekking van Jezus. Hier kun je daar meer over lezen: mijn ontdekkingstocht. Ik heb er sterk de behoefte aan om opnieuw Jezus te ontdekken. Niet omdat hij naar de achtergrond is verdwenen, maar wel omdat een ervaring van tien jaar geleden geen blijvende basis kan zijn maar altijd vernieuwd moet worden. Opnieuw dus: Jezus ontdekken. In het Marcus-evangelie. Met Tim Keller als gids.

4. Over Jezus preken vanuit één evangelie is ook een manier om zelf mee te blijven doen in de 3vers18-beweging: een beweging van verlangen naar geestelijke groei door vanuit de belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18 te focussen op de luister van Jezus Christus. Zelf ben ik daarin altijd erg gecharmeerd van de woorden die Jezus heeft gesproken. Preken vanuit het Marcus-evangelie zal me helpen om Jezus vooral ook in actie te zien. Niet primair zijn woorden zullen in de prekenserie de aandacht krijgen, maar zijn daden.

5. Tenslotte vind ik het belangrijk om de missie die we als Fonteinkerk in het voorjaar hebben geformuleerd (‘Mensen bij Jezus brengen’) dieper door te laten dringen in het gemeenteleven en in onze harten. Een centrale vraag daarbij is: wat gebeurt er eigenlijk met mensen als ze bij Jezus komen? Oftewel: Als ik iemand bij Jezus breng, wat mag die persoon dan verwachten dat er met hem of haar gaat gebeuren?

Nu nog een titel voor de serie. Ik loop te denken aan:

  • Dit is Jezus
  • Jezus in actie
  • Jezus, verrassend anders
  • Kijk: Jezus!
  • Kijken naar Jezus

Dat moet nog een beetje verder rijpen. Meedenken mag! Graag zelfs. Reageer dan hieronder.