Ik kom het heel veel tegen: onmacht tot gedisciplineerd Bijbellezen en bidden. Allereerst in mijn eigen leven. En vervolgens ook in het leven van veel gemeenteleden en andere christenen die ik ontmoet.

Ik lees zelden of nooit persoonlijk uit de Bijbel.’ ‘Bidden vind ik moeilijk. Het blijft vaak bij schietgebedjes.’

Is dat erg? Laten we maar gewoon eens zeggen, zonder allerlei pastorale rookgordijnen op te trekken: ja, dat is erg. Behoorlijk erg zelfs. We brengen wel veel tijd door met ons werk, met onze partner, met ons gezin, met onze vrienden, met onze hobby’s en met onze krant, maar tijd met God doorbrengen – alleen met hem – dat blijkt voor velen heel moeilijk te zijn. Ook voor mij dus.

Daarom is mijn goede voornemen voor 2012: veel gestructureerder tijd maken voor en inhoud geven aan persoonlijk Bijbellezen en bidden. Van Ben Tiggelaar heb ik geleerd dat zo’n voornemen maken een vorm van dromen is, en dat dromen aangevuld moet worden met durven en doen. Durven betekent dat je de blokkades voor het realiseren van je droom onder ogen ziet en zoveel mogelijk opruimt én dat je een concreet plan maakt. Doen betekent dat je het gewoon gaat doen, in de praktijk.

Daarom heb ik de afgelopen dagen een leesplan bedacht rond het evangelie van Marcus. Ik zou daar al over gaan preken (vanaf 22 januari). En al nadenkend over een dagelijks leesrooster in combinatie met een dagelijkse meditatie op www.tijdmetjezus.nl kwam ik hier uit: ‘Verrast door Jezus. Het Marcus evangelie in 80 dagen’.

Die 80 dagen (die leuk associëren met ‘Reis rond de wereld in 80 dagen’) kwamen als vanzelf naar voren toen ik een leesrooster begon te maken waarbij ik elke week een hoofdstuk van Marcus (16 hoofdstukken) wilde knippen in 5 stukjes waarbij ik dan een korte overdenking ga schrijven voor www.tijdmetjezus.nl.

Wil je ook een frisse start maken met je persoonlijke Bijbelstudie? Doe dan mee! Kijk hier alvast voor meer informatie: www.josdouma.nl/verrastdoorjezus. En abonneer je op www.tijdmetjezus.nl zodat je vanaf maandag 2 januari 2012 elke werkdag van de week een Marcusoverdenking in je mailbox vindt!

Dit leesproject is trouwens ook een mooie handreiking in het akder van de 3vers18-beweging! Lees daar hier meer over: www.josdouma.nl/3vers18.