Al een tijdje ben ik bezig om me voor te bereiden op een nieuwe prekenserie waar ik op zondag 22 januari 2012 een begin mee maak. De serie zal gaan over het Marcusevangelie en zal als titel krijgen ‘Verrast door Jezus’ (lees ook deze blogpost).

Ik laat me inspireren door Tim Kellers boek King’s Cross en ook door boeken van de benedictijner monnik Benoît Standaert (De Jezusruimte. Verkenning, beleving en ontmoeting, en Marcus. Geweld en genade. De actualiteit van het Marcusevangelie). Inmiddels ontdekte ik ook het ‘Marcus vertelt‘- project van het Vlaams Bijbelgenootschap. Inspiratiebronnen genoeg dus, naast het Marcusevangelie zelf.

Toen ik voor het kerkblad van de Fonteinkerk een stukje schreef om de serie aan te kondigen, ontdekte ik ook al schrijvend dat ik zelf behoefte aan wat ik maar even noem: Jezus ontdekken 2.0. Toen ik in de Fonteinkerk als predikant begon (in 2003) viel dat samen met een eigen ontdekkingstocht rond de persoon van Jezus. Dat heeft ook in de prediking sindsdien steeds doorgeklonken: ‘Christus centraal!’ En ik schreef er in 2004 mijn ‘Jezus ontdekken. 33dagenboek’ over. De inhoud van dat boek vond haar oorsprong in een hernieuwde persoonlijke ontdekking van Jezus in de veertigdagentijd van 2002. Dat is straks dus 10 jaar geleden.

Klopt mijn hart nog altijd even hard voor Jezus? Ik denk dat het goed is om de ontdekking van toen nog eens tegen het licht te houden, en om nu op een andere manier (via één evangelie) een hernieuwd antwoord te geven op Jezus’ vraag: ‘Wie zeg jij dat ik ben?’

Dus de prekenserie begint (hoewel ik eerst Kerst, Oud & Nieuw en de Zondag voor de Week van Gebed nog moet voorbereiden) al wat meer vorm en richting te krijgen!