Aan het begin van een nieuw jaar wil ik mezelf ook maar weer eens voorhouden dat ik een groot liefhebber ben van de drie D’s van Ben Tiggelaar: Dromen, Durven, Doen. De praktijk leert dat veel goede voornemens blijven hangen in de eerste fase van de drieslag: Dromen. Je wilt iets heel graag en praat er ook geanimeerd over, maar je vergeet om er een concreet plan voor te maken en onder ogen te zien welke obstakels er zijn voor het realiseren van de droom (Durven) en zodoende komt er in de praktijk niets van terecht (Doen).

Het is mooi om te zien dat de drieslag van Tiggelaar nauwe verwantschap vertoont met een drieslag die Dallas Willard (een auteur waar ik erg enthousiast over ben) introduceert in zijn boek ‘Heel je ziel en zaligheid. Worden als Jezus’ (Renovation of the Heart). VIM noemt hij zijn drieslag, een acroniem voor: Visie, Intentie, Middelen. Het verhaal dat hij vertelt – en ik vertel het hier verder in het kader van goede voornemens op het gebied van persoonlijk Bijbellezen en bidden en daar tijd voor maken –  gaat als volgt (blz. 72-75).

Het is een grote geestelijke vergissing om te denken dat het geestelijke vormingsproces in Christus, waarin Gods Geest het initiatief neemt en houdt, niet ook onze inzet vereist. Als we in Christus geestelijk gevormd willen worden moeten we de juist visie, intentie en middelen hebben. “Dit is in een notendop de reden waarom het zowel leiders als volgelingen vaak niet lukt om geestelijke volwassenheid te bereiken. Christenen hebben tegenwoordig zelden de VIM die nodig is om te groeien naar het punt waarop datgene wat Jezus zelf deed en onderwees op natuurlijke wijze uit hen kan vloeien. In plaats daarvan voeren ze een voortdurende innerlijke strijd met hun begeerten, en staan ze onder constante druk van de eisen die hen van buitenaf door het kerkelijke leven worden opgelegd. Authentiek innerlijke hervorming naar het beeld van Christus maakt daar geen deel van uit. Men heeft er geen visie voor, geen intentie en geen middelen.”

We moeten beginnen om visie te hebben voor Gods koninkrijk. Het koninkrijk van God is waar Gods wil wordt gedaan. “De visie achter geestelijke vorming naar het beeld van Christus is dus een visie voor een leven nu en voor eeuwig naar Gods wil en in Zijn tegenwoordigheid. Waar we ons op grond van deze visie op richten is om geheel en al in Gods koninkrijk te leven, voor zover mogelijk hier en nu, niet alleen in het hiernamaals.”

We beslissen vervolgens om om dit ook echt te gaan doen, uiteraard in het vertrouwen dat Jezus hierbij de weg, de waarheid en het leven is. “In feite kan niemand Jezus vertrouwen zonder de intentie te hebben Hem te gehoorzamen.” “Misschien is het moeilijkste dat belijdende christenen onder ogen moeten zien wel het niveau van hun eigen ongeloof: de niet nader benoemde scepsis ten aanzien van Jezus die al hun inspanningen ondermijnt om gelijkvormig te worden aan Christus. Het idee dat je Christus kunt vertrouwen zonder van plan te zijn Hem te gehoorzamen is een illusie die opgereopen wordt door een christelijke cultuur die in wezen ongelovig is.” “Een intentie wordt alleen werkelijkheid door het besluit de intentie te realiseren.”

De visie en de intentie leiden ertoe dat je middelen gaat zoeken en toepassen die helpen om het doel te bereiken. “Ik kan mijn denken hervormen door over Christus zelf en over het onderwijs van de Bijbel over God, Zijn wereld en mijn leven te studeren en te mediteren. Ik kan mijn denken en gevoel ook helpen door na te denken over het bittere resultaat van het normale menselijke doen en laten. Ik kan me ook bewust oefenen in duidelijke daden van zelfopoffering. Ik kan iemand worden voor wie nummer één willen zijn niet meer het hoogste doel is. (…) Al deze dingen kan ik aangrijpen als middelen om de visie waar te maken om te leven met God, zoals ik wil en waarvoor ik heb gekozen.”

Als dit verhaal van Dallas Willard waar is, dan wil dat toegepast op het verlangen om meer tijd vrij te maken voor persoonlijk Bijbellezen en bidden zeggen:

(Middelen): herken ik en erken ik dat dit een cruciaal middel is dat God ons heeft gegeven om te groeien in een leven met hem?

(Intentie): is er een moment geweest waarop ik met heel mijn hart de bewuste keuze heb gemaakt om niet te blijven hangen in goede voornemens maar met mijn totale inzet, geleid door de Geest, me hieraan toe te wijden?

(Visie): geloof ik dat God bezig is zijn koninkrijk op aarde zichtbaar te maken door zijn kinderen en dus ook door mij heen en dat het een geweldig groot voorrecht is om daarvan deel uit te maken en dat dat ook daadwerkelijk kan omdat Jezus leeft en omdat hij zijn Geest heeft gegeven?

Als deze vragen door mij met ‘ja’ worden beantwoord, herken ik dat de drieslag van Ben Tiggelaar me verder helpt om de Visie daadwerkelijk te vertalen in de praktijk.