Heb jij wel eens een engel gezien? Als je die vraag stelt aan bijvoorbeeld uit Maria uit Magdala, dan krijg je een helder antwoord: ‘Jazeker, ik heb een engel gezien!’

Geen enkel Paasevangelie kan het stellen zonder een engel:

  • Matteüs 28: De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.
  • Marcus 16: Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood!’
  • Lucas 24: Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze zeiden tegen de vrouwen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt.’
  • Johannes 20:  Huilend boog Maria zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar.

‘Heb jij wel eens een engel gezien?’ Die vraag stel ik al enkele weken tijdens pastorale ontmoetingen. Aanleiding: een kleine groep uit de gemeente heeft me gevraagd een keer over engelen te preken. Uit een mailtje van die kleine groep, aan mij gestuurd nadat ze hier een gesprek over hadden gehad: ‘We hebben geconcludeerd dat binnen onze traditie de engelen soms wat onderbelicht zijn. Ons vermoeden is dat dat te maken heeft met de romantisering rondom het beeld dat veel mensen van engelen hebben. Met het ontdekken in de bijbel kwamen we ook tot de conclusie dat engelen op talloze plaatsen voorkomen en dus ook om die reden niet onbelangrijk zijn.’

En nog een aanleiding: in het pastoraat heb ik kennis gemaakt met iemand die uit eigen ervaring veel verhalen kan vertellen over engelen en visioenen.

De vraag ‘Heb jij wel eens een engel gezien?’ levert in elk geval zonder uitzondering mooie gesprekken op en ook verlangen naar meer visie op wat ik graag ‘de vierde dimensie’ noem: de onzichtbare geestelijke wereld. Als engelen bestaan (en welke bijbelgetrouwe christen zal dat ontkennen) waarom zien we ze dan nooit? Of: waarom zien sommigen ze wel, soms – even, en anderen nooit?

Reden genoeg dus om me hier verder in te verdiepen. Dat ga ik de komende weken dan ook doen. Op zondag 13 mei, Hemelvaartsdag 17 mei en zondag 20 mei hoop ik er in drie preken aandacht aan te besteden.

Heb je tips, ideeën, goede literatuur? Ik hoor het graag. Een ook jouw persoonlijke antwoord op deze vraag is hieronder welkom:

‘En jij, heb jij wel eens een engel gezien?’