Wie is Jezus? Is hij een wijsheidsleraar? Een politieke opstandeling? Een mislukkeling? Een onruststoker? Een mensenvriend? Zoon van God? Een wonderdoener? Een Godzoeker? Iemand die een goddelijk geheim in zich droeg? Een vredesactivist? Een exorcist met een genezingsbediening?

Er zijn in de loop van de eeuwen talloze uiteenlopende antwoorden gegeven op de vraag die centraal staat in het Marcusevangelie. Het kan zijn dat jij zelf ook al een antwoord hebt leren geven, maar je vraagt je af of je antwoord niet te eenzijdig of zelfs onjuist is. Misschien moeten we ook wel heel veel antwoorden tegelijk geven. Want Jezus is ongelooflijk veelzijdig! En hij is altijd ook weer anders dan we dachten. Hij laat zich niet in hokjes vangen en in vakjes duwen. Hij is volkomen vrij.

Verwondering

Ik hoop dat je door dit boek, en vooral door het lezen van het Marcusevangelie (opnieuw) verrast wordt door Jezus. Ik hoop dat er iets door mag klinken van de verwondering over het nieuwe dat ik zelf weer mocht ontdekken. Ik hoop jijzelf als lezer deze vreugdevolle verrassing mag meemaken: dat Jezus voor je gaat stralen als Gods schitterende en overrompelende nieuwe begin met deze wereld en met jou.

Het Jezusverhaal dat Marcus vertelt kent trouwens heel vaak momenten waarop gesproken wordt over verassing of verbazing of ontzetting (want de verrassing kan ook confronterend zijn). Onder meer de volgende emoties, die verwant zijn aan verrassing, worden door Marcus genoteerd als hij kijkt naar de mensen rondom Jezus en hun reacties op hem: ze zijn diep onder de indruk (1:22), verbijsterd (1:27), ze staan versteld (2:11), worden bevangen door schrik (5:15), zijn met stomheid geslagen (5:42), helemaal van hun stuk gebracht (6:51) enzovoort. Let er maar eens op als je het hele evangelie aan het lezen bent: telkens weer worden mensen door Jezus verrast.

Onder de indruk en ontzet

De verrassing die Jezus teweeg brengt kan daarbij dus zowel aangenaam zijn (onder de indruk, blij verrast) als onaangenaam (verbijsterd, ontzet). De klank van de titel Verrast door Jezus van dit boek is wat mij betreft primair positief bedoeld! Maar het is heel goed (en ook nodig) dat de verrassing zich voor de lezers van het Marcusevangelie  zich bij tijd en wijle ook verscherpt tot verbijstering en confrontatie. Want Jezus blijkt altijd ook weer anders te zijn: op een liefdevolle manier heel nabij én overweldigend machtig, op een zachtmoedige dienend én confronterend scherp.

Het woord ‘verrassing’ is ook een uitnodiging om echt iets te beleven. Want verrassing is primair een emotie, een geraakt zijn. Verrassing heeft te maken met van je stuk gebracht worden door het onverwachtse van de verrassing. Toen ik aan het begin stond van het schrijven van de meditaties en het houden van de prekeserie ervaarde ik de gekozen titel ook wel als een uitdaging voor mezelf als schrijver en als predikant. Zou het daadwerkelijk gebeuren dat ik opnieuw door Jezus werd verrast?  En zou ik erin slagen om die verrassing over te brengen in de te schrijven meditaties en te houden preken? En toen schreef ik de onderstaande gebedswoorden, waarvan ik hoop dat ze ook jouw gebed worden:

Gebed

Heer Jezus, verras me! 

Laten er veel aangename momenten van verrassing mogen zijn als ik bezig ven met het Marcusevangelie. Geef  dat ik verwonderd zal zijn over uw vitaliteit, uw genade, uw nabijheid, uw onvoorwaardelijke liefde. 

Laten er ook schokkende momenten van verrassing mogen zijn, dat ik verbijsterd ben over uw confronterende woorden en daden, verbijsterd over mijn eigen onmacht en onwil om achter u aan te gaan.

Heer Jezus, verras me!

Bovenstaande tekst komt uit: Jos Douma, Verrast door Jezus. Het Marcusevangelie in 80 dagen, Kok Utrecht, 2012.