Je hebt nu een boek in handen dat eigenlijk maar één doel heeft: dat je heel het Marcusevangelie gaat lezen. Dit boek wil daar alleen maar een hulpmiddel bij zijn.

Jezus ontdekken 2.0

Zelf koos ik er een tijd geleden voor om te verdiepen in dit evangelie omdat ik behoefte had aan wat ik maar even noem: ‘Jezus ontdekken 2.0’. Jaren geleden (het was in het voorjaar van 2002) maakte ik een vernieuwing van mijn geloof door waarbij Jezus Christus in al zijn overweldigende aantrekkelijkheid centraal kwam te staan. Ik deelde wat ik ontdekte uit in een drietal boeken: Jezus ontdekken. 33 dagenboek (2004), Jezus uitstralen. Worden als hij (2005) en Jezus aanbidden. De glorie van Christus (2008). 

Maar ik merkte dat het niet goed was om te blijven putten uit een ervaring van al weer enige tijd geleden. Om die reden koos ik er begin 2012 voor om me opnieuw af te vragen: Wie is Jezus nu eigenlijk? Ken ik hem wel zoals hij is? Zijn er nieuwe ontdekkingen te doen? Ik nam daarbij het Marcusevangelie als uitgangspunt. Er ontstond een prekenserie en ik schreef zestien weken lang vijf dagen per week een korte overdenking bij telkens een nieuw gedeelte van Marcus’ evangelie. 

Nieuwe dingen

Zo begon het verhaal van Jezus opnieuw voor me te leven. Het was mooi om weer nieuwe dingen te leren, om Jezus te horen spreken en om erachter te komen hoe Marcus in heel zijn korte evangelie bezig is om mij als lezer te helpen een antwoord te geven op de vraag wie Jezus is én een keuze te maken om deze Jezus, Gods messias, te volgen.

In dit boek vind je alle 80 overdenkingen. Het is de bedoeling dat je eerst het aangegeven gedeelte uit het evangelie leest en vervolgens de overdenking die ik bij een bepaald aspect van het gelezen gedeelte heb geschreven. Zo kun je in 80 dagen het hele evangelie van Marcus doorlezen. Ik hoop dat er een wereld voor je open gaat en dat je voor het eerst of opnieuw verrast wordt door Jezus, de Zoon van God.

Je vindt voorafgaand aan de 80 overdenkingen een korte inleiding op het evangelie van Marcus zodat je kennis kunt maken met bepaalde kenmerken en de grote lijn van dit evangelie. Na de 80 overdenkingen vind je nog een bijsluiter met enkele handreikingen die je kunnen helpen om dit boek samen met anderen vruchtbaar te maken.

In Christus verbonden,
Jos Douma

Haarlem, voorjaar 2012

Bovenstaande tekst komt uit: Jos Douma, Verrast door Jezus. Het Marcusevangelie in 80 dagen, Kok Utrecht, 2012.